svasdssvasds

เริ่มแล้ว! Meta เพิ่มป้าย Made With AI - สร้างด้วย AI แล้ว ใน Facebook , IG,Threads

เริ่มแล้ว! Meta เพิ่มป้าย Made With AI - สร้างด้วย AI แล้ว ใน Facebook , IG,Threads

Meta เพิ่มป้าย Made With AI แล้ว โดยผู้ใช้แพลทฟอร์มต่างๆ ของเมต้า สามารถติดป้ายกำกับเนื้อหาวิดีโอ เสียง และรูปภาพในวงกว้างขึ้นว่า “Made With AI ” ด้วยตัวเองเลย

Meta เพิ่มป้าย Made With AI  แล้ว  โดยผู้ใช้แพลทฟอร์มต่างๆ ของเมต้า สามารถติดป้ายกำกับเนื้อหาวิดีโอ เสียง และรูปภาพในวงกว้างขึ้นว่า “Made With AI ”  ด้วยเองเลย แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อ แพลตฟอร์มต่างๆของ Meta ตรวจพบรูปภาพและเสียงที่สร้างด้วย AI ก็จะติดป้าย สร้างด้วย AI เช่นกัน

ทั้งนี้ ฟีเจอร์นี้ ถือว่า บริษัท Meta เห็นด้วยกับคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับดูแลที่ว่าการให้ความโปร่งใส ในการแจ้งรูปว่าสร้างด้วย AI เพื่อจัดการกับปัญหาสื่อต่างๆ ที่ถูกบิดเบือน และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการจำกัดเสรีภาพในการพูดโดยไม่จำเป็น 

ปัจจุบัน Meta ลบเฉพาะวิดีโอที่ถูกบิดเบือนโดย AI ที่ทำให้บุคคลพูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริง  Meta จะทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปและลบเนื้อหาที่ละเมิดมาตรฐานชุมชน เช่น คำพูดแสดงความเกลียดชัง การแทรกแซงการเลือกตั้ง 

การเพิ่ม Made for AI หรือ ป้าย สร้างด้วย AI เป็นการเพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้อ่านสามารถประเมินเนื้อหาอย่างมีวิจารณญาณ 
 

โดย ก่อนหน้านี้ กฎของแพลตฟอร์มของ Meta นั้นแคบเกินไป ครอบคลุมเฉพาะวิดีโอที่สร้างด้วย AI และเฉพาะวิดีโอปลอมที่สวมรอยเป็นบุคคลอื่น ซึ่งปัจจุบันแนวทางของวิดีโอจาก AI มีความหลากหลายและพัฒนาไปมาก

ทั้งนี้ Meta เพิ่งจะเริ่มติดป้าย Made With AI ทั้ง Facebook Instagram และ Threads ในช่วงปลายเวลาปลายเดือนพฤษภาคม ตามที่เคยประกาศไว้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related