svasdssvasds

Online Payment ประเทศจีนโตไม่หยุด ผู้ใช้งานมากกว่า 900 ล้านคน

Online Payment ประเทศจีนโตไม่หยุด ผู้ใช้งานมากกว่า 900 ล้านคน

บริการชำระเงินผ่านทางออนไลน์ (Online Payment) ของประเทศจีนในปี 2021 โตขึ้นเกือบ 50 ล้านคนจากปี 2020 รวมยอดผู้ใช้งานเกินกว่า 904 ล้านคน ครองสัดส่วน 87.6% ของจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดในประเทศจีน

สมาคมการชำระเงินและหักบัญชีแห่งประเทศจีน (Payment & Clearing Association of China) รายงานว่า ประเทศมีจำนวนผู้ใช้บริการชำระเงินผ่านทางออนไลน์ (Online Payment) รวมอยู่ที่ 904 ล้านคน เมื่อสิ้นปี 2021 ซึ่งครองสัดส่วน 87.6% ของจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของจีน และเพิ่มขึ้นเกือบ 50 ล้านคนจากปี 2020

สังคมไร้เงินสดร่วมถึงไร้บัตรธนาคารในประเทศจีนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการใช้จ่ายในหลายสถานการณ์ ตั้งแต่สั่งอาหารไปจนถึงจ่ายค่าโดยสารรถประจำทาง โดยมีธุรกรรมผ่าน Online Payment รวมแล้วกว่า 1.02 แสนล้านรายการ คิดเป็นมูลค่า 2.35 พันล้านล้านหยวน (1.23 หมื่นล้านล้านบาท) ในปี 2021 มีธุรกรรมเพิ่มขึ้น 5.32 เท่า และมูลค่าเพิ่มขึ้น 2.86 เท่า จากปี 2012

สังคมไร้เงินสดประเทศจีนโตไม่หยุด

หวัง ซู่เจิ้น (Wang Suzhen) รองเลขาธิการสมาคมฯ ชี้ว่า ความกระจุกตัวด้านการตลาด (Market Concentration) ในภาคธุรกิจดังกล่าวเริ่มลดลงในปีก่อน ท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นมากขึ้น

ทั้งนี้ ธนาคารที่โดดเด่นด้านการชำระเงินออนไลน์ 10 อันดับแรกของจีน ครองสัดส่วน 83.75% ของปริมาณการชำระเงินออนไลน์ทั้งหมดของกลุ่มสมาชิกธนาคารในสมาคมฯ ปี 2021 ลดลง 7.63 จุด เมื่อเทียบเป็นปีต่อปี ขณะสถาบันการชำระเงินรายใหญ่ที่สุด 10 แห่ง ครองสัดส่วนลดลงเล็กน้อย 0.48 จุด เหลืออยู่ที่ 96.25%

related