svasdssvasds

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตจีน โตขึ้นเล็กน้อยช่วงครึ่งปีแรก

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตจีน โตขึ้นเล็กน้อยช่วงครึ่งปีแรก

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศจีน เปิดเผยว่า ธุรกิจอินเทอร์เน็ตของประเทศโตขึ้นเล็กน้อยช่วงครึ่งปีแรก เพียง 0.1% เมื่อเทียบรายปี

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ministry of Industry and Information Technology) ของประเทศจีน เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทธุรกิจอินเทอร์เน็ตของประเทศ มีรายได้ทางธุรกิจเติบโตเล็กน้อยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้

รายได้ทางธุรกิจอินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้องรายใหญ่ในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 7.17 แสนล้านหยวน (3.79 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทธุรกิจอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น 6.4% อยู่ที่ 3.88 หมื่นล้านหยวน (2.05 แสนล้านบาท)

ผลกำไรของบริษัทธุรกิจอินเทอร์เน็ตในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 6.45 หมื่นล้านหยวน (ราว 3.41 แสนล้านบาท) ลดลง 6.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งหดตัวน้อยกว่าช่วง 5 เดือนแรกราว 8.6 จุด

related