พส.สร้างจิตอาสา พัฒนาสังคม จ. นครสวรรค์

13 ม.ค. 2561 เวลา 8:31 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

  วันที่ 8 มกราคม2561 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดกิจกรรม"พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ"แกนนำยุวอาสา shift and share ได้นำโครงการต้นกล้าสานฝัน ฝ่าฟันสู่อนาคต ของ โรงเรียนอนุบาล(ประชาชนูทิศ)โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปสานสัมพันธ์ในพื้นที่ ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอโกรกพระ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 104 คน ประกอบด้วย แกนนำv -spirit ยุวอาสา น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) รวมทั้ง นักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านหว้า โรงพยาบาลโกรกพระ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรโกรกพระ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปข่าว ***รับชมคลิป***