Breaking News ข่าว

สหกรณ์เดือดร้อนหนัก หลังกรุงไทยขึ้นดอกกู้ 1%

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่งหาทางช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ถูกกระทบ จากการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารกรุงไทยอีก 1% โดยสหกรณ์ฯครูได้รับผลกระทบหนักสุด

นายสมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ชสอ. เชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประ เทศร่วมหารือเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารกรุงไทยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอีก 1% จากเดิมอัตราดอกเบี้ยกู้เฉลี่ยอยู่ที่ 4.11 % เพิ่มเป็น 5.15% ทำให้ต้นทุนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สูงขึ้น และกระทบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปล่อยให้สมาชิก ทั้ง ครู ตำรวจ ทหาร และข้าราชการในระบบสาธารณะสุขเพิ่มขึ้น

โดยขณะนี้มีสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างน้อย 62 แห่งได้รับผลกระทบแล้วจากเงินที่กู้จากธนาคารกรุงไทยวงเงินรวม 1 แสนล้านบาท ทำให้ ชสอ. ต้องเร่งหาวิธีช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก โดยในระยะสั้นจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการให้สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีฐานะดี สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคารกรุงไทย เพื่อนำไปล้างหนี้คืนให้กับธนาคารกรุงไทย เช่น การบินไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่วนเงื่อนไขปล่อยกู้ต้องรอคณะกรรมการสหกรณ์เหล่านั้นอนุมัติก่อน ซึ่งอย่างน้อยก็มีอัตราต่ำกว่าธนาคารกรุงไทย ที่จะช่วยลดภาระต้นทุนการเงินของสหกรณ์สมาชิกได้ เพื่อที่สหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละแห่ง ไม่ต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยที่ปล่อยกู้ให้กับสมาชิก ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอาจขยับขึ้นได้อีกเล็กน้อย

ด้านนายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช รองประธาน ชสอ. และ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร กล่าวว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ของของธนาคารกรุงไทยกระทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนักสุด เพราะปรับขึ้นสูงสุดที่ 6.62 % จากเดิม 5.5% จึงมีภาระหนี้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้ธนาคารกรุงไทยเพิ่ม โดยภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ต้องสรุปแผนหาแหล่งเงินล้างหนี้กรุงไทยให้สำเร็จ และอีกส่วนหนึ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแต่ละแห่งต้องช่วยตัวเอง ด้วยการนำแบ่งกำไรสุทธิส่วนหนึ่งใช้คืนหนี้ ธนาคารกรุงไทยให้เร็วที่สุด