ชงแพคเกจภาษีใหม่คุม สินค้ารสเค็ม มัน เคมี อันตราย

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผย กรมสรรพสามิตเตรียมเสนอ ครม.พิจารณาแพกเกจภาษีใหม่ ไม่เกินเดือนธันวาคมนี้ โดยภาษีที่จะเสนอประกอบด้วย อาทิ ภาษีสินค้าที่มีความเค็มและความมัน ภาษียาเส้น ภาษีสารเคมีอันตรายในภาคการเกษตร เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมสุขภาพ

โดย แพคเกจภาษีที่ดังกล่าว ที่เสนอ ครม.มีทั้งภาษีใหม่ และปรับปรุงภาษีตัวเดิมให้ทันสมัยมากขึ้น และจะไม่เน้นรายได้ แต่จะยึดยุทธศาสตร์ของประเทศ ทั้งในเรื่องการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและอื่นๆ จึงทำให้แนวนโยบายในการจัดเก็บภาษีของกรมฯเปลี่ยนไปในทิศทางที่คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ทั้งนีั้ ในส่วนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน กรมฯกำลังพิจารณาจัดให้สินค้าประเภท เกลือ และ สินค้าที่ทำให้เกิดไขมันทรานส์ เป็นสินค้าที่จะใช้มาตรการภาษีมาสนับสนุนให้ลดการบริโภค เนื่องจากสินค้านี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ระบุว่า เป็นหนึ่งในสินค้าที่ทำลายสุขภาพเช่นเดียวกันกับน้ำตาล ซึ่งรวมถึงสารเคมีที่เกี่ยวกับการเกษตรบางชนิดที่ปัจจุบันยังมีการนำเข้าด้วย นอกจาก กรมยังนี้มีแนวคิดที่จะเข้าไปควบคุมคุณภาพสินค้าบาป เช่น ยาเส้น ซิกาแรต เหล้า เบียร์ ให้มีมาตรฐาน คือ ต้องไม่มีส่วนผสมที่ทำให้คนเสียชีวิต

โดยเฉพาะยาสูบ และ ยาเส้น ที่พบว่า มีผู้นิยมบริโภคมาขึ้นหลังรัฐขึ้นภาษีบุหรี่ เตรียมพิจารณาปรับขึ้นภาษียาเส้นให้สอดคล้องกันด้วย สำหรับการจัดเก็บรายได้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 พบว่า มียอดการจัดเก็บที่ 2.68 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 32% แต่เชื่อว่า ตลอดทั้งปีงบประมาณ จะจัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่ 6 แสนล้านบาท โดยจะเป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น