เล็งเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย ยอมรับกำลังฮิต

08 พ.ย. 2561 เวลา 4:50 น.

กรมสรรพสามิต เตรียมเดินหน้าเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการบริโภค และ นำเข้า อย่างถูกต้อง หลังพบทั่วโลก ให้การยอมรับว่า บุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่บริโภคได้

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผย กรมสรรพสามิตเตรียมที่จะมีการเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้มีการนำเข้ามาบริโภคถูกต้อง หลังพบว่าทั่วโลกให้การยอมรับว่า บุหรี่ไฟฟ้าสามารถบริโภคได้ตามกฎหมาย ดังนั้นไทยจึงต้องมีการเรียกเก็บภาษี เพื่อให้ผู้บริโภคในประเทศไม่ผิดกฎหมาย และยังทำให้นักท่องเที่ยวที่บริโภคบุหรี่ไฟฟ้า และ นำติดตัวเข้ามาในประเทศไม่มีปัญหาด้านกฎหมายด้วย

กรมสรรพสามิต เตรียมเดินหน้าเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการบริโภค และ นำเข้า อย่างถูกต้อง หลังพบทั่วโลก ให้การยอมรับว่า บุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่บริโภคได้

สำหรับอัตราการจัดเก็บภาษีนี้ โดยหลักการแล้ว ภาษีบุหรี่ ได้เก็บอัตราสูงสุดที่เก็บอยู่ในปัจจุบันแล้ว ที่มวนละ 1.20 บาท และ ตามมูลค่า 40%/ ส่วนตัวเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 30% ซึ่งการแบ่งภาษีบุหรี่ไฟฟ้า ปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.บุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้ยาสูบคล้ายบุหรี่ซิกาแรต เติมน้ำยาไม่ได้ สูบได้จำกัดครั้งแล้วต้องทิ้ง/ 2.บุหรี่ไฟฟ้าแบบเติมน้ำ มีตัวน้ำยาและเครื่องไฟฟ้าที่ใช้สูบ /และ 3.บุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้ยาสูบคล้ายบุหรี่ซิกาแรต ใช้นวัตกรรมให้ความร้อน ซึ่งมีตัวมวนยาสูบ และเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้า/

โดยการเก็บภาษีบุหรี่ ไฟฟ้าประเภทที่ 1 และ 3 ทำได้ง่ายเพราะมีความชัดเจน แต่สำหรับประเภทที่ 2 ที่เป็นแบบน้ำ อาจจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.เข้ามาช่วยดูว่าส่วนประกอบของน้ำผสมด้วยสารอะไรบ้าง เพื่อทำการเก็บภาษีให้ถูกต้อง

กรมสรรพสามิต เตรียมเดินหน้าเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการบริโภค และ นำเข้า อย่างถูกต้อง หลังพบทั่วโลก ให้การยอมรับว่า บุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่บริโภคได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด