เลขาฯปชป. ค้านนำสถาบันการศึกษาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ หวั่นเหลื่อมล้ำมากขึ้น

27 พ.ย. 2561 เวลา 3:07 น.

เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ คัดค้านนโยบายนำสถาบันการศึกษาเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เพราะจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเพิ่มมากขึ้น

วานนี้ ( 26 พฤศจิกายน 2561) นายจุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เนื่องจากวันที 29 พฤศจิกายน 2561 จะเกิดการระดมทุนขายหุ้นการศึกษาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงใย เพราะกิจการใดที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องแสวงหากำไรและให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นสูงสุด

สถาบันการศึกษานี้จะกลายเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ มีความพยายามแบบนี้เช่นกัน แต่ไม่เคยได้รับอนุญาต

นายจุติกล่าวว่า เมื่อใดที่ผู้มีอำนาจมีการกำหนดนโยบายให้ขายหุ้นทางด้านการศึกษาก็จะเกิดความวิบัติตกต่ำในการพัฒนาประเทศและประเทศไทยก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำ

"ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำอยู่ในอันดับ 3 ของโลกอยู่แล้วดังนั้นก็จะกลายเป็นจุดเร่งเพิ่มมากขึ้นเป็นการรังแกคนจนที่ขาดโอกาส"

นายจุติ ให้เหตุผลว่า สถาบันการศึกษาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและยกเว้นภาษีเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรแก่ผู้ถือหุ้น ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน สถาบันการศึกษาการยกเว้นภาษีหลายประเภทนี้เพราะต้องการลดต้นทุนทางด้านการศึกษาเพื่อให้คนยากคนจนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น การเปิดช่องให้สามารถทำการระดมทุนหรือขายหุ้นทางด้านการศึกษาได้ จะเป็นช่องทางการหลีกเลี่ยงภาษีหรือไม่ ?

"ขอตั้งคำถามว่าคนที่คิดเรื่องนี้เป็นคนมีจริยธรรมอักเสบรุนแรงใช่หรือไม่?"

ขอเรียกร้องพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ทบทวนนโยบายที่สวนทางกับสิ่งที่รัฐบาลทำมาตลอด 4 ปี คือการลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน และขอให้ทบทวนหน้าที่นโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงการคลัง ที่กำลังเปิดช่องให้ธุรกิจการศึกษา ที่ควรเป็นธุรกิจไม่แสวงหากำไร ถ้ามีเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นเชื่อว่าต่อไปมหาวิทยาลัย-สถาบันการศึกษาเอกชนก็จะทยอยกันเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ความเสียหาย คือ ค่าเล่าเรียนจะสูงขึ้นและคนจนจะไม่มีโอกาสมีที่ยืนในสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด