ธ.ก.ส.เผย ห้ามชาวนาซื้อขายข้าว เพื่อป้องกันข้าวกลายพันธุ์

16 ก.พ. 2562 เวลา 6:51 น.

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เผย การบรรจุมาตรา 27 ลงในร่าง พรบ.ข้าว ที่ระบุว่า ห้ามชาวนาซื้อขายข้าวกันเอง เพื่อป้องกันปัญหาข้าวกลายพันธุ์ ส่วนผลการพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะออกมาเป็นยังไง ขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. มองว่า ร่าง พ.ร.บ.ข้าว ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ จะสรุปเตรียมจะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. พิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 ผลจะออกมาเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับการพิจารณาคณะกรรมธิการ พร้อมกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เผย การบรรจุมาตรา 27 ลงในร่าง พรบ.ข้าว ที่ระบุว่า ห้ามชาวนาซื้อขายข้าวกันเอง เพื่อป้องกันปัญหาข้าวกลายพันธุ์ ส่วนผลการพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะออกมาเป็นยังไง ขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการ

ก่อนหน้านี้ มีมาตรา 27 ที่ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายเมล็ดข้าวว่า ว่า เพราะที่ผ่านมาเกิดปัญหาจากกรรมวิธีการผลิตของเกษตรกร ที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของข้าว เช่น การที่ชาวนาจ้างรถเกี่ยวข้าวที่มีไม่การแยกเกี่ยวพันธุ์ จนทำให้พันธุ์ข้าวเกิดความไม่บริสุทธิ์ในรุ่นต่อๆไป จึงมีการเสนอมาตรานี้เข้าไปเพื่อที่จะพยายามแก้ปัญหานี้ด้วย ซึ่งอนาคตกฎหมายจะบังคับใช้ในรูปแบบใด ทาง ธ.ก.ส. ก็ต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เผย การบรรจุมาตรา 27 ลงในร่าง พรบ.ข้าว ที่ระบุว่า ห้ามชาวนาซื้อขายข้าวกันเอง เพื่อป้องกันปัญหาข้าวกลายพันธุ์ ส่วนผลการพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะออกมาเป็นยังไง ขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการ

ล่าสุด นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมธิการพิจารณา ได้นำมาตรา 27 ออกจากร่าง พ.ร.บ.ข้าว เนื่องจาก เป็นการจำกัดโอกาสในการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวโดยตรงจากชาวนา ส่วนการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวก็จะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เผย การบรรจุมาตรา 27 ลงในร่าง พรบ.ข้าว ที่ระบุว่า ห้ามชาวนาซื้อขายข้าวกันเอง เพื่อป้องกันปัญหาข้าวกลายพันธุ์ ส่วนผลการพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะออกมาเป็นยังไง ขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการ