ปลดล๊อคตัดไม้หวงห้ามในที่ดินตัวเอง ไม่ต้องขอ แถมนิรโทษกรรมย้อนหลัง

18 ก.พ. 2562 เวลา 3:56 น.

ประชาชนเฮ รัฐบาลปรับแก้กฎหมายป่าไม้ อนุญาตให้ประชาชน ตัดไม้หวงห้าม 158 ชนิด และไม้หายากอีก 13 ชนิดในที่ดินตนได้โดยไม่มีความผิด และไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ โดยให้มีผลย้อนหลังแก่ผู้ที่ถูกคดีด้วย

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยขณะนี้รัฐบาลได้มีการแก้ กฎหมาย พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ที่บังคับใช้มานานกว่า 78 ปี โดยเฉพาะการยกเลิกมาตรา 7 ที่กำหนดเกี่ยวกับไม้หวงห้าม ที่ขึ้นอยู่ในที่ดิน ที่มิใช่ป่า ที่ก่อให้เกิดปัญหาการทำไม้ในที่ดินของประชาชน

ประชาชนเฮ รัฐบาลปรับแก้กฎหมายป่าไม้ อนุญาตให้ประชาชน ตัดไม้หวงห้าม 158 ชนิด และไม้หายากอีก 13 ชนิดในที่ดินตนได้โดยไม่มีความผิด และไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ โดยให้มีผลย้อนหลังแก่ผู้ที่ถูกคดีด้วย

โดยกฎหมายที่ปรับแก้ใหม่ กำหนดให้สามารถประชาชน สามารถตัดไม้ยืนต้นทุกชนิด ในที่ดินของตนได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย หรือ ให้ยกเลิกไม้หวงห้าม ในที่ดินเอกชน และ ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ คาดว่า จะมีการประกาศในราชกิจจาฯ และมีผลบังคับใช้ ประมาณ เดือน มี.ค. หรือ เม.ย.นี้

ประชาชนเฮ รัฐบาลปรับแก้กฎหมายป่าไม้ อนุญาตให้ประชาชน ตัดไม้หวงห้าม 158 ชนิด และไม้หายากอีก 13 ชนิดในที่ดินตนได้โดยไม่มีความผิด และไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ โดยให้มีผลย้อนหลังแก่ผู้ที่ถูกคดีด้วย

สำหรับ พ.ร.บ.ป่าไม้ เดิมนั้นระบุว่า ไม้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจบางชนิด เช่น ไม้สัก ,ไม้ยาง ,ไม้ชิงชัน ,ไม้พะยูง ฯลฯ นั้น ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ในที่ใดก็ตาม ให้ ถือเป็นไม้หวงห้ามทั้งสิ้น แต่กฎหมายใหม่ที่ปรับแก้เป็นไม้ทุกชนิด ที่ขึ้นในที่ดินมีกรรมสิทธิ์ ไม่ถือเป็นไม้หวงห้าม ดังนั้น ให้การทำไม้ โดยเฉพาะไม้มีค่า ไม่ต้องทำเรื่องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่อีกต่อไป

ประชาชนเฮ รัฐบาลปรับแก้กฎหมายป่าไม้ อนุญาตให้ประชาชน ตัดไม้หวงห้าม 158 ชนิด และไม้หายากอีก 13 ชนิดในที่ดินตนได้โดยไม่มีความผิด และไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ โดยให้มีผลย้อนหลังแก่ผู้ที่ถูกคดีด้วย

โดยการปรับแก้กฎหมายครั้งนี้ของรัฐบาล มุ่งหวังส่งเสริมให้ประชาชนปลูก และ ตัดไม้ได้สะดวก ทำให้ประชาชน มีรายได้ที่มั่นคง จากการประกอบอาชีพทำไม้ปลูกป่าเศรษฐกิจ และที่สำคัญผลของการแก้กฎหมาย จะทำให้ผู้ที่โดนคดีตัดไม้ในที่ดินตัวเองหลายสิบรายได้การนิรโทษกรรมด้วย

ประชาชนเฮ รัฐบาลปรับแก้กฎหมายป่าไม้ อนุญาตให้ประชาชน ตัดไม้หวงห้าม 158 ชนิด และไม้หายากอีก 13 ชนิดในที่ดินตนได้โดยไม่มีความผิด และไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ โดยให้มีผลย้อนหลังแก่ผู้ที่ถูกคดีด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด