บ้านดีมีดาวน์ ลงทะเบียน ตรวจสอบคุณสมบัติ รัฐช่วย 5 หมื่น จำกัด 1 แสนราย

11 ธ.ค. 2562 เวลา 4:03 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

บ้านดีมีดาวน์ ลงทะเบียน ตรวจสอบคุณสมบัติ โครงการรัฐฯช่วย 5 หมื่นบาท จำกัด 1 แสนราย เริ่มแล้ววันแรก 11 ธ.ค. 2562 ประชาชนผู้สนใจสามารถรับสิทธิได้ที่ www.บ้านดีมีดาวน์.com

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

11 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียน บ้านดีมีดาวน์ มาตรการลดภาระที่อยู่อาศัยวันแรก สมัครผ่านเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรับสิทธิที่รัฐช่วยลดภาระให้คนอยากมีบ้าน 50,000 บาท/ราย จำกัด 100,000 สิทธิเท่านั้น

 

คุณสมบัติบ้านดีมีดาวน์

 • สัญชาติไทย
 • เป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากรที่มีเงินพึงได้ประเมินในปี 2561 ไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี
 • เป็นผู้กู้หรือผู้กู้หลักกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
 • เป็นการยื่นกู้ใหม่ (ไม่ใช่การ refinance)
 • การขอสินเชื่อ ต้องเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย และเป็นที่อยู่อาศัยที่สร้างแล้วเสร็จ ไม่รวมบ้านมือสองและทรัพย์สินรอการขายของกรมบังคับคดี
 • ซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดสรรตามกฎหมายเท่านั้น
 • ได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดจำนองและทำนิติกรรมอื่นๆ แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2562 แต่ไม่เกินวันที่ 31 มี.ค. 2563

 

เงื่อนไขสมัครบ้านดีมีดาวน์

 • มีคุณสมบัติครบตามที่โครงการกำหนด
 • เป็นผู้ที่ลงทะเบียนและได้ผ่านการตรวจสอบสิทธิจากโครงการถูกต้องครบถ้วน โดยพิจารณาดังนี้
 • เมื่อโครงการได้รับข้อมูลจากสถาบันการเงินที่ท่านได้ทำธุรกรรมด้วย
 • ในกรณีที่สถาบันการเงินส่งข้อมูลมาวันเดียวกัน จะพิจารณาจากวันที่จดจำนอง
 • ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิเกิน 100,000 ราย หากสถาบันการเงินส่งข้อมูลมาในวันเดียวกัน และการจดจำนองเป็นวันเดียวกัน จะพิจารณาให้สิทธิจากผู้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ก่อน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ขั้นตอนการลงทะเบียนบ้านดีมีดาวน์

1. ลงทะเบียนวันที่ 11 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 เวลา 8.00น. - 18.00น. ไม่เกิน 5 แสนราย

2. ได้รับ E-mail แจ้งผลการตรวจรอบแรกใน 3 วัน

3. สถาบันการเงินพิจารณาคำกู้ตามกระบวนการของธนาคาร และส่งข้อมูลของผู้กู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการให้กับระบบ

4. ระบบตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากสถาบันการเงิน และแจ้งผลการตรวจสอบ

5. ธอส.ได้รับข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์และโอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชีที่สมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้กู้หลัก

6. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว

 

ลงทะเบียน สมัคร บ้านดีมีดาวน์ 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

www.บ้านดีมีดาวน์.com

** โครงการนี้สำหรับผู้ยื่นแบบแสดงรายได้ปีภาษี 2561 กับกรมสรรพากร เท่านั้น

** ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 เวลา 8.00น. - 18.00น. ไม่เกิน 5 แสนราย

 

รายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

1.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5.ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

6.ธนาคารซีไอเอ็มบี(ไทย) จำกัด (มหาชน)

7.ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

8.ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

9.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

10.ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

11.ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

12.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

13.ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน)

14.ธนาคารอาคารสงเคราะห์

15.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

16.ธนาคารออมสิน

17.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 02 111 1144