ปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สต. เว้น E85 ลด 20 สต. ดีเซลคงที่

01 ต.ค. 2563 เวลา 12:13 น.

ปตท. และ บางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ลงลิตรละ 40 สตางค์ ยกเว้น E85 ปรับลงลิตรละ 20 สตางค์ มีผล 05.00 น. พรุ่งนี้ (2 ต.ค.)

 

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บางจาก ได้มีการประกาศลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับลด 20 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 2563 เวลา 05.00 น.

 

ส่งผลให้มีราคาดังนี้

เบนซิน ราคา 29.26 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 21.85 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 21.58 บาท/ลิตร

E20 ราคา 20.34 บาท/ลิตร

E85 ราคา 18.14 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 21.59 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม 26.04 บาท/ลิตร

B10 ราคา 18.59 บาท/ลิตร

B20 ราคา 18.34 บาท/ลิตร

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

ปตท. และ บางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ลงลิตรละ 40 สตางค์ ยกเว้น E85 ปรับลงลิตรละ 20 สตางค์ มีผล 05.00 น. พรุ่งนี้ (2 ต.ค.)

ปตท. และ บางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ลงลิตรละ 40 สตางค์ ยกเว้น E85 ปรับลงลิตรละ 20 สตางค์ มีผล 05.00 น. พรุ่งนี้ (2 ต.ค.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด