www.ไทยมีงานทำ.com รับสมัคร รปภ.เงินเดือน 1.3 แสนบาท

04 ต.ค. 2563 เวลา 8:12 น.

www.ไทยมีงานทำ.com ประกาศรับสมัครงานล่าสุดกว่า 7 แสนตำแหน่ง งานเอกชน 6.1 แสนตำแหน่ง ภาครัฐ 1 แสนตำแหน่ง พบประกาศจ้าง รปภ. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าบริษัทประกัน เงินเดือน 1.3 แสนบาท

 

ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการว่างงานของรัฐบาลด้วยการจัดทำโครงการ "ไทยมีงานทำ" ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานและสมัครงาน การจ้างงานของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพ ผ่าน www.ไทยมีงานทำ.com

 

 

จากการตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครงานผ่าน www.ไทยมีงานทำ.com ล่าสุด ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2563 พบว่าอัตรางานที่เปิดรับสมัคร 711,746 ตำแหน่ง จาก 56,157 หน่วยงาน มีการสมัครงานแล้วทั้งสิน 107,941 ครั้ง ประกอบด้วย

การจ้างงานภาคเอกชนอัตรางานที่เปิดรับ 610,018 ตำแหน่ง จาก 55,606 บริษัท จำนวนการสมัครงาน 105,012 ครั้ง
การจ้างงานภาครัฐอัตรางานที่เปิดรับ 101,728 ตำแหน่ง จาก 551 หน่วยงาน จำนวนการสมัครงาน 2,929 ครั้ง

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของ ฐานเศรษฐกิจ พบว่าการประกาศรับสมัครงานของบริษัทเอกชน ผ่าน www.ไทยมีงานทำ.com หลายแห่งน่าจะมีการแจ้งอัตราเงินเดือนที่สูงเกินจริง เช่น

บริษัท อ. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เงินเดือน 130,000 บาท
หจก. ว. รับสมัคร พนักงานขายปลีก/ขายส่ง 20 ตำแหน่ง เงินเดือน 100,000 บาท 
บริษัทประกัน ม. ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 15 ตำแหน่ง เงินเดือน 130,000 บาท
บริษัท ก. รับสมัคร Sale Representation 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 350,000 บาท

www.ไทยมีงานทำ.com ประกาศรับสมัครงานล่าสุดกว่า 7 แสนตำแหน่ง งานเอกชน 6.1 แสนตำแหน่ง ภาครัฐ 1 แสนตำแหน่ง พบประกาศจ้าง รปภ.  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าบริษัทประกัน เงินเดือน 1.3 แสนบาท

 

www.ไทยมีงานทำ.com เป็นเว็บไซต์ที่กระทรวงแรงงานจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการจ้างงานและหลักสูตรฝึกอบรม ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาค้นหาตำข้อมูลตำแหน่งงานล่าสุดที่เปิดรับสมัครที่สามารถจับคู่ตำแหน่งงานตามพื้นที่หรือภูมิลำเนา และการจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงานหรือทักษะที่มีอยู่

ในเว็บไซต์ www.ไทยมีงานทำ.com ยังมีการแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับประชาชนที่ต้องการยกระดับหรือปรับทักษะ ความรู้ ของตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์  www.ไทยมีงานทำ.com ซึ่งจะมีทั้งการค้นหางานภาครัฐ ค้นหางานทั่วไป ค้นหาหลักสูตรอบรม และข้อมูลสถิติ ซึ่งจะมีการอัพเดทตำแหน่งงานที่ เงินเดือน สถานที่ ที่รับสมัคร ได้ทุกวัน

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด