Breaking ข่าว

สหรัฐฯ เชื่อเกาหลีเหนือ ไม่สนใจที่จะเจรจา

 

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มองว่าเกาหลีเหนือแสดงออกชัดเจนว่าไม่สนใจที่จะเจราจาสันติภาพ จากการเดินหน้าโครงการขีปนาวุธ และอาวุธนิวเคลียร์

การแถลงของกระทรวงต่างประเทศ เป็นการตอกย้ำคำประกาศของนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ (13 ธ.ค.) ที่เปิดเผยว่า สหรัฐฯ พร้อมที่จะเจรจากับเกาหลีเหนือเมื่อไหร่ก็ตาม ที่เกาหลีเหนือพร้อม แต่มีข้อแม้ว่าเกาหลีเหนือต้องเต็มใจที่จะยอมเปลี่ยนท่าที ในเรื่องการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธ แต่กองทัพของสหรัฐฯเองก็เตรียมพร้อมการตอบโต้ภัยคุกคาม จากเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่เช่นกัน

ด้านผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายมองว่า การประกาศตอกย้ำนโยบายทางการทูตของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ เป็นการลดท่าทีที่แข็งกร้าวของสหรัฐฯลง เพื่อสร้างช่วงเวลาแห่งความสงบ ก่อนที่การเจรจาสันติภาพจะเกิดขึ้นจริง