นับแต่สิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 … ญี่ปุ่นประจำการ”นาวิกโยธิน”เป็นครั้งแรก

ญี่ปุ่นประจำการหน่วยนาวิกโยธินเป็นครั้งแรกวันนี้นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยระบุว่าเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากจีน

วันนี้ญี่ปุ่นประจำการหน่วยนาวิกโยธินชุดแรกหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองแล้ว ซึ่งนาวิกโยธินเหล่านี้ได้รับการฝึกมาเพื่อตอบโต้ผู้รุกรานที่เข้ามายึดหมู่เกาะต่างๆของญี่ปุ่นตามแนวทะเลจีนตะวันออก ซึ่งญี่ปุ่นมองว่าเปราะบางจากการรุกรานของจีน

พิธีประจำการจัดขึ้นที่ฐานทัพใกล้ซาเซโบะในเกาะคิวชู โดยมีสมาชิกกว่า 1500 นายของกองพลสะเทินน้ำสะเทินบกเคลื่อนที่เร็ว เข้าร่วมพิธีและได้จัดแสดงซ้อมรบจำลองเป็นเวลา 20 นาที ในสถานการณ์ยึดคืนเกาะจากผู้รุกราน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่น นายโทโมฮิโร ยามาโมโตะ ระบุว่าการปกป้องเกาะของญี่ปุ่นถือเป็นอาณัติสำคัญที่ต้องรับมือท่ามกลางสถานการณ์ด้านความมั่นคงรอบประเทศญี่ปุ่นที่ยุ่งยากมากขึ้น

กองพลน้อยนี้ถือเป็นส่วนล่าสุดของหน่วยนาวิกโยธินญี่ปุ่นที่กำลังขยายมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เรือสะเทินน้ำสะเทินบก เครื่องบินทิลท์โรเตอร์ ออสปรีย์ และยานพาหนะโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก เพื่อใช้ยับยั้งจีนไม่ให้เข้าถึงมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกได้ง่ายดาย