เปิดพฤติกรรมชอปปิ้งของภรรยาผู้นำตกสวรรค์

26 พ.ค. 2561 เวลา 8:23 น.

ไปดูพฤติกรรมการชอปปิ้งของ 5 ภรรยา หรือสตรีหมายเลขหนึ่งของผู้นำโลกกัน จะเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน

พฤติกรรมการชอปปิ้ง

ไปดูพฤติกรรมการชอปปิ้งของ 5 ภรรยา หรือสตรีหมายเลขหนึ่งของผู้นำโลกกัน จะเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน