ต่างประเทศ

เปิดพฤติกรรมชอปปิ้งของภรรยาผู้นำตกสวรรค์

ไปดูพฤติกรรมการชอปปิ้งของ 5 ภรรยา หรือสตรีหมายเลขหนึ่งของผู้นำโลกกัน จะเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน

พฤติกรรมการชอปปิ้ง

ไปดูพฤติกรรมการชอปปิ้งของ 5 ภรรยา หรือสตรีหมายเลขหนึ่งของผู้นำโลกกัน จะเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน