อียูเตรียมแบนพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง

25 ต.ค. 2561 เวลา 6:40 น.

รัฐสภาสหภาพยุโรปผ่านข้อเสนอห้ามการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เพื่อช่วยแก้ปัญหามลภาวะเป็นพิษของมหาสมุทร

คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอมาตรการดังกล่าวและได้รับความเห็นชอบอย่างท่วมท้นรัฐสภายุโรปถึง 571 เสียง โดยมีผู้คัดค้าน 53 เสียง และงดออกเสียง 34 เสียง

ข้อเสนอนี้กำหนดว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 10 ประเภทจะถูกแบนภายในปี 2021  และบรรดาประเทศสมาชิกอียูต้องมีมาตรการรีไซเคิลขวดพลาสติกให้ได้ 90% ภายในปี 2025 นอกจากนี้ บรรดาอุตสาหกรรมต่างๆต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริหารจัดการของเสียด้วย

พลาสติกที่เข้าข่ายก็คือ หลอด อุปกรณ์ช้อน ส้อม มีดพลาสติก ก้านไม้แคะหู และก้านลูกโป่ง เป็นต้น โดยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 10 ประเภทนี้ มีสัดส่วนคิดเป็น 70% ของขยะในมหาสมุทรและชายหาด

ทั้งนี้ สหภาพยุโรปมีการรีไซเคิลพลาสติกเพียง 25% จากจำนวนขยะพลาสติกทั้งหมด 25 ล้านตันในแต่ละปี การเสนอแบนการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง มีขึ้นหลังจีนตัดสินใจระงับการนำเข้าขยะจากทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากยุโรป เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในจีนเอง

ด้าน พลาสติกยุโรป ซึ่งเป็นสมาคมผู้ผลิตพลาสติก ระบุว่า มาตรการดังกล่าวไม่เหมาะสม และเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกด้วย

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวแม่รัฐสภาอียูจะเห็นชอบอย่างท่วมท้น แต่ยังต้องรอการอนุมัติในขั้นตอนท้ายสุดจากบรรดาชาติสมาชิกอียูก่อน ซึ่งมีบางประเทศไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว จึงทำให้เกิดความกังวลว่าการบังคับใช้จริงอาจเป็นไปได้ยาก โดยนายเฟรเดริก รีส สมาชิกรัฐสภายุโรป ระบุว่า การเจรจาน่าจะเริ่มต้นได้ในเดือนหน้า