“ปาเลา” เตรียมเป็นประเทศแรกของโลกที่แบนครีมกันแดด

ปาเลา ประเทศเกาะในทะเลแปซิฟิก เตรียมเป็นประเทศแรกในโลกที่จะแบนครีมกันแดดที่เป็นพิษต่อปะการังจากปี 2020 เป็นต้นไป

รัฐบาลปาเลาได้ผ่านกฎหมายแบนครีมกันแดดที่เป็นพิษต่อปะการัง เริ่ม 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป โดยผู้ที่นำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าต้องห้ามจะถูกปรับ 1,000 เหรียญสหรัฐ ขณะที่จะมีการยึดครีมกันแดดจากนักท่องเที่ยวที่นำเข้ามาในประเทศด้วย ซึ่งสารเคมีที่ทำให้ครีมกันแดดเป็นพิษต่อปะการังที่ว่านี้คือ อ๊อกซีเบนโซน ออคโตครีลีน และพาราเบน เป็นสารประกอบที่มีอยู่ในครีมกันแดดส่วนมาก

ประเทศปาเลาตั้งอยู่ในทะเลแปซิปิกตะวันตก ระหว่างออสเตรเลียและญี่ปุ่น นับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสถานที่ดำน้ำดีที่สุดในโลก โฆษกรัฐบาลปาเลาระบุว่า ที่ผ่านมาได้มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นแล้วว่าสารเคมีในครีมกันแดดนั้นเป็นพิษกับปะการัง แม้จะในปริมาณน้อยก็ตาม และปาเลาต้อนรับนักท่องเที่ยวดำน้ำจำนวนมากทุกวัน ทำให้เกิดความกังวลว่าปริมาณสารเคมีสะสมจะทำให้เกิดความเสียหายกับปะการัง

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา รัฐฮาวายของสหรัฐฯก็เพิ่งประกาศแบนครีมกันแดดที่เป็นพิษต่อปะการัง โดยจะเริ่มบังคับใช้ในปี 2021

ส่วนปาเลานั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่นำในด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำ เป็นประเทศแรกในโลกที่มีการจัดพื้นที่เขตสงวนสำหรับฉลามโดยเฉพาะในปี 2009 มีการห้ามการประมงเพื่อการพาณิชย์ในน่านน้ำของประเทศ และยังให้นักท่องเที่ยวลงสัญญาในหนังสือเดินทางว่าจะเคารพต่อสิ่งแวดล้อม