ข่าว

สิงคโปร์ยืนยันผู้เสียชีวิตรายแรก

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ยืนยันพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรน่าแล้ว 2 ราย

วันนี้ (21 มี.ค. 63) – กระทรวงสาธารณสุขของประเทศสิงคโปร์ ยืนยันผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 2 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นหญิงวัย 75 ปี และอีกรายเป็นชายวัย 64 ปี โดยทั้งคู่เสียชีวิตขณะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลท้องถิ่น

ซึ่งผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้หญิง เป็นพลเมืองสิงคโปร์ ติดเชื้อไวรัสเมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา ประกอบกับที่เธอมีโรคหัวใจเรื้อรังและมีประวัติความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว

ส่วนผู้เสียชีวิตชาย เป็นชาวอินโดนีเซีย มีประวัติโรคหัวใจด้วยเช่นเดียวกัน เขาติดเชื้อเมื่อวันที่ 14 มี.ค.

ยกเลิกการชุมนุม: มีการห้ามผู้ชุมนุมเกิน 250 คนขึ้นไปในสิงคโปร์ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน เพื่อหยุดการแพร่กระจายของไวรัสตามที่กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ประกาศเมื่อวันศุกร์ (20 มี.ค. 63) ที่ผ่านมา สำหรับกรณีที่มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 250 คนผู้จัดงานจะต้องแยกคนอย่างน้อย 1 เมตร (3.3 ฟุต) ออกจากกัน

ร้านอาหารและสถานบันเทิงสามารถเปิดให้บริการได้ แต่ต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่ง

รัฐบาลยังเรียกร้องให้นายจ้างเสนอมาตรการเพื่อลดปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างพนักงานและอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารเมื่อเป็นไปได้

นอกจากนี้ยังเน้นหนักในเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลโดยกล่าวว่า:

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปัจจัยสำคัญในการชะลอการส่งผ่านไวรัส เราต้องการให้ชาวสิงคโปร์ทุกคนมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับ COVID-19 ชาวสิงคโปร์จึงควรยึดถือหลักการที่เว้นระยะห่างเหล่านี้อย่างปลอดภัยสำหรับการเข้าร่วมส่วนตัวแม้ว่าจะถูกดำเนินการในกลุ่มเล็ก ๆ ก็ตาม นี่หมายถึงการลดความถี่ของกิจกรรมดังกล่าวและลดการสัมผัสทางกายภาพให้น้อยที่สุด ผู้ที่ไม่สบายแม้จะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ควรไปพบแพทย์และพักรักษาตัวที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคสู่ผู้อื่น เราทุกคนต้องทำหน้าที่ของเราเพื่อปกป้องตนเองครอบครัวและเพื่อนของเราและผู้คนรอบข้าง