เรื่องต้องแชร์ : วางรูปคนตายตรงไหนดี? ผิดจุดผลเสียถึงชีวิตได้

26 ก.พ. 2561 เวลา 1:15 น.

ความตายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคน เรื่องที่หลายๆ คนสงสัยอยู่บ่อยครั้ง ก็คงเป็นเรื่องของรูปคนตาย ว่าควรจะจัดวางอย่างไรดี

 

ความตายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคน เรื่องที่หลายๆ คนสงสัยอยู่บ่อยครั้ง ก็คงเป็นเรื่องของรูปคนตาย ว่าควรจะจัดวางอย่างไรดี

มีคำแนะนำจาก อ.สุรัฐพงษ์ สุวรรณรัฐ อดีตอุปนายกสมาคมโหร กล่าวไว้ว่า ไม่ควรไว้ในห้องโถง และ ห้องนอน หากมีอยู่แล้วก่อนเสียชีวิตไม่เป็นอะไร แต่หากนำเข้ามาหลังเสียชีวิตแล้วจะไม่มีอย่างยิ่ง อาจส่งผลให้เสียชีวิตตามกัน โดยจุดที่เหมาะสมที่สุด คือ ห้องกินข้าว หรือ แขวนวางไหว้ข้างๆ ใกล้ ๆ พระ