อัตราส่วน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในประเทศต่างๆ

08 เม.ย. 2563 เวลา 10:08 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำข้อมูล “สัดส่วนจำนวนตรวจทางห้องปฏิบัติการโควิด-19  ของ 11 ประเทศ คือ อิตาลี เกาหลีใต้ สหรัฐฯ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร มาเลเซีย ไต้หวัน    ไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

โดยข้อมูลของ ฟิลิปปินส์ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน ข้อมูลของอินโดนีเซีย ณ วันที่ 4 เมษายน ส่วน อิตาลี เกาหลีใต้ สหรัฐฯ ฝรั่งเศส ไต้หวัน ญี่ปุ่น เป็นข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน และมาเลเซีย เป็นข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th