svasdssvasds

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 80 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 501,330 โดส

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 80 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 501,330 โดส

COUNTDOWN เปิดประเทศภายใน 120 เหลืออีก 80 วัน มีวัคซีนที่ต้องฉีดอีก 49,330,220 โดส จึงจะอยู่ในเป้าหมายฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 50% เป้าอยู่ที่ 610,362 โดสต่อวัน แต่ฉีดวัคซีนได้จริงเพียง 501,330 โดส

สถานการณ์ #ฉีดวัคซีนโควิด19 (วันนี้ 10 ส.ค. 64)
เปิดประเทศภายใน 120 วัน

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 501,330 โดส

  • เข็มแรก 350,389 โดส
  • เข็มสอง 104,484 โดส
  • เข็มสาม 46,457 โดส

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 80 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 501,330 โดส

เหลือที่ต้องฉีดอีก 48,828,890 โดส ภายใน 80 วัน

ที่มา สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศบค. แถลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมายในการเปิดประเทศ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของวัคซีนทั้งหมด 150 ล้านโดส คำนวนจากประชากรทั่วประเทศราว 75 ล้านคน ตกคนละ 2 เข็ม เท่ากับ 150 ล้านโดส 50% จึงตก 75 ล้านโดส แต่เพื่อให้ง่ายจึงลดเพดานลงเหลือ 70 ล้านโดสในกรอบ 120 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในกรอบกำหนดเวลา จึงควรฉีดให้ได้ 610,362 โดสต่อวัน แต่ฉีดจริงได้ 501,330 โดส

related