svasdssvasds

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 56 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 865,074 โดส

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 56 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 865,074 โดส

COUNTDOWN เปิดประเทศภายใน 120 เหลืออีก 56 วัน มีวัคซีนที่ต้องฉีดอีก 35,707,463 โดส จึงจะอยู่ในเป้าหมายฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 50% เป้าอยู่ที่ 637,634 โดสต่อวัน แต่ฉีดวัคซีนได้จริง 865,074 โดส

สถานการณ์ #ฉีดวัคซีนโควิด19 (วันนี้ 3 ก.ย. 64)
เปิดประเทศภายใน 120 วัน

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 865,074 โดส

  • เข็มหนึ่ง 394,608 โดส
  • เข็มสอง 468,104 โดส
  • เข็มสาม 2,362 โดส

ฉีดวัคซีน

เหลือที่ต้องฉีดอีก 35,707,463 โดส ภายใน 56 วัน

ที่มา สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศบค. แถลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมายในการเปิดประเทศ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของวัคซีนทั้งหมด 150 ล้านโดส คำนวนจากประชากรทั่วประเทศราว 75 ล้านคน ตกคนละ 2 เข็ม เท่ากับ 150 ล้านโดส 50% จึงตก 75 ล้านโดส แต่เพื่อให้ง่ายจึงลดเพดานลงเหลือ 70 ล้านโดสในกรอบ 120 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในกรอบกำหนดเวลา จึงควรฉีดให้ได้ 637,634 โดสต่อวัน แต่ฉีดจริงได้ 865,074 โดส

related