svasdssvasds

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 23 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 734,804 โดส

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 23 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 734,804 โดส

COUNTDOWN เปิดประเทศภายใน 120 เหลืออีก 23 วัน มีวัคซีนที่ต้องฉีดอีก 13,343,753 โดส จึงจะอยู่ในเป้าหมายฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 50% เป้าอยู่ที่ 580,164 โดสต่อวัน แต่ฉีดวัคซีนได้จริง 734,804 โดส

สถานการณ์ #ฉีดวัคซีนโควิด19 (วันนี้ 6 ต.ค. 64)
เปิดประเทศภายใน 120 วัน

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 734,804 โดส

  • เข็มหนึ่ง 262,362 โดส
  • เข็มสอง 433,665 โดส
  • เข็มสาม 49,880 โดส

อินโฟกราฟฟิกอัพเดทฉีดวัคซีนโควิด-19 รายวัน

เหลือที่ต้องฉีดอีก 13,343,753 โดส ภายใน 23 วัน

ที่มา สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศบค. แถลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมายในการเปิดประเทศ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของวัคซีนทั้งหมด 150 ล้านโดส คำนวนจากประชากรทั่วประเทศราว 75 ล้านคน ตกคนละ 2 เข็ม เท่ากับ 150 ล้านโดส 50% จึงตก 75 ล้านโดส แต่เพื่อให้ง่ายจึงลดเพดานลงเหลือ 70 ล้านโดสในกรอบ 120 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในกรอบกำหนดเวลา จึงควรฉีดให้ได้ 580,164 โดสต่อวัน แต่ฉีดจริงได้ 734,804 โดส

related