svasdssvasds

ส่องนโยบายสิ่งแวดล้อม ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2566 มองทุกมิติ คือความยั่งยืน

ส่องนโยบายสิ่งแวดล้อม  ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2566 มองทุกมิติ คือความยั่งยืน

หนึ่งในเรื่องที่สำคัญและมีผลกระทบต่อชีวิตผู้คนทุกคนไม่น้อย นั่นคือเรื่องสิ่งแวดล้อม และ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ซึ่งเป็นพรรคที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และกำลังจะมีอายุครบ 77 ปี ในวันที่ 6 เมษายน 2566 นี้ มีนโยบายในเรื่องนี้ อย่างไรบ้าง มาดูกัน

ใกล้เข้าสู่ เทศกาลเลือกตั้ง 2566 เข้ามาทุกขณะ ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่สำคัญและมีผลกระทบต่อชีวิตผู้คนทุกคนไม่น้อย นั่นคือเรื่องสิ่งแวดล้อม และ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ซึ่งเป็นพรรคที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และกำลังจะมีอายุครบ 77 ปี ในวันที่ 6 เมษายน 2566 นี้  มีนโยบายในเรื่องนี้ อย่างไรบ้าง 

พรรคประชาธิปัตย์ ในุยคที่มีหัวเรือใหญ่ อย่าง จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ก็ยังมีแนวทางนโยบายในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ที่เป็นภาพใหญ่ของประเทศ  โดย ในช่วงปลายปี 2565 ในโครงการ “ฟัง - คิด - ทำ” ได้พูดถึงเรื่อง การค้าที่เกี่ยวโยงกับเรื่องเศรษฐกิจ และเป็นหนึ่งในแผนสู้เลือกตั้ง 2566 

ส่องนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม ประชาธิปัตย์ ลุยเลือกตั้ง 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ทุกเรื่องเชื่อมโยงกับความ "ยั่งยืน" 

โดย พรรคประชาธิปัตย์มองว่า ต่อไปนี้  การค้า การลงทุนต่อไปนี้ การขับเคลื่อนแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่อไปนี้ ไม่ใช่การค้าการลงทุนแบบเดิมๆ แต่ต้องเป็นการค้า การลงทุนที่มีคำว่า "ยั่งยืน" ต่อท้าย เพราะเรื่อง "ความยั่งยืน" Sustainability นั้น คือทิศทางโลกที่เราไม่สามารถฝืนมันได้ ยั่งยืน หรือ Sustainability คืออะไร ยั่งยืนคือการที่ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม กับคาร์บอนเครดิต กับกรีนอีโคโนมี green economy (เศรษฐกิจสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)  

และกับหลายที่ทำให้โลกยั่งยืน และประเทศไทยยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต นี่คือความท้าทายที่คนเป็นผู้นำประเทศ หรือคนที่จะมาเป็นผู้นำรัฐบาลต่อๆ ไป ต้องเข้าใจ และที่สำคัญต้องฟังเสียงประชาชนเสียก่อนว่า เขาบอกว่า แล้วควรจะทำอย่างไร ที่จะเอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ 
(ข้อมูล 22 พ.ย. 65) 

ส่องนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม ประชาธิปัตย์ ลุยเลือกตั้ง 2566

• ตั้งคณะทำงานศึกษานโยบายสิ่งแวดล้อม

ประชาธิปัตย์ ได้เตรียมคณะทำงานเพื่อศึกษานโยบายสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมมีความเป็นไปได้และตรงจุดปัญหาที่มีขณะนี้ เช่น 1.การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนรวมไปถึงการสนับสนุน 2. เพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้สามารถจัดการขยะให้ได้ และ 3. จัดทำแนวเขตป่า และออกโฉนดที่ดินให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี เหล่านี้จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ พรรค ประชาธิปัตย์กำลังผลักดันเชื่อมโยงกับมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กล่าวคือ หากมีกลไกทางการเมืองที่สามารถบูรณาการจากส่วนกลาง ควบคู่กับการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นเพื่อจัดการทรัพยากรในพื้นที่ย่อมจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ เหล่านี้คือสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์พร้อมจะสื่อสาร นำเสนอข้อมูลต่อประชาชนกับการเลือกตั้งครั้งหน้า 
(ข้อมูล 4 ต.ค. 65) 

ที่มา democrat.or.th

related