svasdssvasds

ย้อนรอย รัฐมนตรีตูวาลู แถลงกลางน้ำ : สู่ พิธา แถลงนโยบายสิ่งแวดล้อมกลางน้ำ

ย้อนรอย รัฐมนตรีตูวาลู แถลงกลางน้ำ : สู่ พิธา แถลงนโยบายสิ่งแวดล้อมกลางน้ำ

ย้อนรอย Best Creator รัฐมนตรีตูวาลู แถลงข่าวในน้ำ สะท้อนปัญหาโลกร้อน : สู่ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล สร้างไวรัล แถลงนโยบายสิ่งแวดล้อมกลางน้ำ ก่อนลุยเลือกตั้ง 2566

วันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นสีสันการเมืองไทย เพราะ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้สร้างไวรัล ด้วยการ แถลงเปิดนโยบาย “สิ่งแวดล้อมไทยก้าวหน้า”  โดย การเปิดนโยบายครั้งนี้มีจุดเด่นคือการตั้งโพเดียมกลางน้ำ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการกล่าวถ้อยแถลงของรัฐมนตรีการต่างประเทศ ของประเทศตูวาลู ในช่วงการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP 26) เมื่อปี 2564 หรือ 2021 

หากจะลองย้อนกลับไปสู่ ความเป็นไวรัลสิ่งแวดล้อมในอดีต , ภาพการแถลงข่าวกลางน้ำ นั้น เกิดขึ้น และเป็นที่โด่งดัง  มาจาก  นาย ไซมอน โคเฟ่ รัฐมนตรีต่างประเทศของตูวาลู ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก ใช้วิธีแถลงข่าวในน้ำทะล 

ย้อนรอย Best Creator  รัฐมนตรีตูวาลู แถลงข่าวในน้ำ สะท้อนปัญหาโลกร้อน : สู่ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล สร้างไวรัล  แถลงนโยบายสิ่งแวดล้อมกลางน้ำ ก่อนลุยเลือกตั้ง 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยการแถลงข่าว ของรัฐมตรีตูวาลู ครั้งนั้น ที่กลายเป็นที่โด่งดัง ก็เพื่อหวังให้ผู้คนทั่วโลก ตื่นตัวในการลดโลกร้อน  ด้วยการลงทุนตั้งโต๊ะแถลงต่อสื่อมวลชนในทะเลเพื่อหวังสื่อข้อความเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเข้าใจว่าประเทศหมู่เกาะต้องเผชิญกับวิกฤตโลกร้อนอย่างไร โดยเฉพาะระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นกระทบกับประชาชนอย่างไร  ในช่วงที่เป็นการประชุม COP 26 เมื่อ 2 ปีก่อน

สิ่งที่รัฐมนตรีจากตูวาลูทำนั้น  ก็  เพื่อกดดันให้ประเทศยักษ์ใหญ่ทั่วโลก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งนั่นหมายถึงการส่งผลให้ โลกร้อนมากยิ่งขึ้น 

ย้อนรอย Best Creator  รัฐมนตรีตูวาลู แถลงข่าวในน้ำ สะท้อนปัญหาโลกร้อน : สู่ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล สร้างไวรัล  แถลงนโยบายสิ่งแวดล้อมกลางน้ำ ก่อนลุยเลือกตั้ง 2566

พิธา ชูนโยบาย "สิ่งแวดล้อมก้าวไกล" ย้ำเสรีโซลาร์เซลล์เป็นไปได้

นอกจากนี้ ในช่วงก่อนการประชุม COP27 ในช่วงปลายปีที่แล้ว  ไซมอน โคเฟ่ รัฐมนตรีต่างประเทศของตูวาลู ก็มีการแถลงข่าวได้อย่างน่าสนใจอีกครั้ง  โดยเขาว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ในการแก้ปัญหา เพื่อความอยู่รอดของประเทศ ซึ่งนั่นรวมถึงการเป็นประเทศแรก ที่จะยกทั้งประเทศไปไว้ในเมตาเวิร์ส metaverse หรือโลกเสมือนจริงและความจริงเสมือนบนอินเทอร์เน็ต   โดย ไซมอน โคเฟ่ กล่าวผ่านวิดีโอแถลง โดยยืนอยู่บนเกาะเล็กๆ ที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ และกำลังจมน้ำเพราะระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น

สำหรับ สิ่งที่ ไซมอน โคเฟ่ รัฐมนตรีต่างประเทศของตูวาลู ทำลงไปนั้น ก็ได้กลายเป็น ต้นแบบให้ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ใช้กลวิธีเดียว ในการสร้างความสนใจ และเป็นกิมมิก ในการพูดถึงเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อม

related