svasdssvasds

พิธา ชูนโยบาย "สิ่งแวดล้อมก้าวไกล" ย้ำเสรีโซลาร์เซลล์เป็นไปได้

พิธา ชูนโยบาย "สิ่งแวดล้อมก้าวไกล" ย้ำเสรีโซลาร์เซลล์เป็นไปได้

แถลงนโยบายแบบใหม่ แบบสับ ตามตูวาลู พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ชูนโยบายสิ่งแวดล้อมก้าวหน้า แต่ไม่ธรรมดาเพราะขนโพเดียมมายืนกล่าวกลางน้ำไปเลย ย้ำชัดไทยต้องเอาจริงเรื่องโลกร้อน

แรงใจเพื่อโลก พิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ ว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกล เล่นใหญ่ รุกหนัก และเอาจริงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิธา ได้เดินทางไปยังชุมชนปากคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อแถลงนโยบาย “สิ่งแวดล้อมก้าวหน้า” ซึ่งเป็นนโยบายชุดที่ 7 จากทั้งหมด 9 ชุดของพรรคก้าวไกล

พิธา ยืนแถลงนโยบายกลางน้ำ ชุมชนปากคลองรังสิตที่เผชิญน้ำท่วมหนักขึ้นทุกปี แต่สิ่งที่ทำให้ตื่นตาตื่นใจที่สุด คงเป็นรูปแบบการแถลงที่แตกต่างออกไปจากพรรคอื่น ๆ วันนี้คนนี้เขาเล่นใหญ่ด้วยการตั้งโพเดียมยืนแถลงกลางน้ำซะเลย ซึ่งรูปแบบการแถลงนี้ได้รับแรงบันดาลใจมากจากการกล่าวถ้อยแถลงของรัฐมนตรีการต่างประเทศของประเทศตูวาลู ที่ออกมาแถลงการณ์ในช่วงการประชุมสมัชชาประเทศภาคีออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) ที่จัดขึ้นเมื่อปี 2021

การกล่าวถ้อยแถลงของรัฐมนตรีการต่างประเทศของประเทศตูวาลู

การแถลงการณ์ครั้งนี้ พิธากล่าวว่า เป็นการแสดงให้เห็นว่าปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนมากกว่าที่คิดและส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประชาชน เช่น ปัญหาน้ำท่วมที่รุนแรงและถี่ขึ้น นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ต้องมายืนกลางน้ำแบบนี้ เพราะว่า พื้นที่ของปทุมที่ยืนอยู่นี้ คนในชุมชนบอกว่าในอดีตน้ำท่วม 2-3 เดือนต่อปี แต่ปัจจุบันน้ำท่วม 5-6 เดือนต่อปี

ในปี พ.ศ. 2549 เกิดน้ำท่วมซ้ำซากกว่า 10 ล้านไร่ ตอนนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าแล้ว เป็น 27 ล้านไร่ต่อปี ซึ่งสถานการณ์นี้ก็ได้สอดคล้องกับรายงานของธนาคารโลกที่ระบุว่าปี 2011-2045 โลกร้อนจะสร้างความเสียหายต่อภาคเกษตรไทยราว 3 ล้านล้านบาท ผลิตพืชผลทางการเกษตรได้น้อยลง เช่น ข้าวลดลง 13% มันลดลง 21% อ้อยลดลง 35%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ นายพิธายังได้ระบุอีกว่า รัฐบาลอาจบอกว่าเราสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับสหประชาชาติ แต่ตัวเลขเหล่านั้น เราเก็บเอง เขียนรายงานเอง ต่างจากการประเมินโดยองค์กรระหว่างประเทศ ที่บอกว่าการรับมือในเรื่องนี้ของไทยอยู่ในระดับ “ไม่เพียงพอขั้นวิกฤติ” (Critically Insufficient) และหากทำตามนโยบายปัจจุบันของรัฐบาลต่อไป จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น 4 องศา ในขณะที่ความพยายามของทั้งโลก ต้องการให้ต่ำกว่า 2 องศา

“ปัญหาโลกร้อนเป็นภัยความมั่นคงของยุคปัจจุบัน นี่คือศัตรูตัวจริงของรัฐบาล ไม่ใช่ความมั่นคงทางทหารแบบเดิมอีกต่อไป ดังนั้น พรรคก้าวไกลต้องการประกาศศึกกับภาวะโลกร้อน โดยมีนโยบายที่ชัดเจน ทั้งในเชิง ‘รับ’ เพื่อรับมือผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และในเชิง ‘รุก’ ที่รุกไปที่ต้นตอของปัญหา เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้จริง ควบคู่กับสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม” พิธากล่าว

พิธา ชูนโยบาย "สิ่งแวดล้อมก้าวไกล" ย้ำเสรีโซลาร์เซลล์เป็นไปได้ นโยบายสิ่งแวดล้อมเชิงรุกของพรรคก้าวไกล

จะเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 โดยมีแนวทางสนับสนุนดังนี้

ด้านการผลิตไฟฟ้า เน้นเปิดตลาดเสรี ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

1. "หลังคาสร้างรายได้" เปิดเสรีโซลาร์เซลล์ครัวเรือน

2. "ปลดล็อกระเบียบ" สร้างตลาดซื้อ-ขายไฟฟ้าเสรีของประชาชน

3. "ประกันราคา" ไฟฟ้าพลังงานสะอาด สำหรับครัวเรือน

4. "ปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมด" ภายใน 2035 (พ.ศ.2578)

พิธา ชูนโยบาย "สิ่งแวดล้อมก้าวไกล" ย้ำเสรีโซลาร์เซลล์เป็นไปได้ ด้านการเกษตร = ป้องกันการเผา เปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกเป็นรายได้

5. กำจัดการเผาภายใน 3 ปี งบปรับตัวตำบลละ 3 ล้านบาท 1,000 ตำบล

6. เปลี่ยนการเผาเป็นเงินในกระเป๋าเกษตรกร งบอุดหนุนปลูกข้าว “เปียกสลับแห้ง” แทนการเผา สร้างอุตสาหกรรมแปรรูปฟางข้าว-ซังข้าวโพดแทนการเผา

7. 1 ฟาร์มปศุสัตว์ 1 บ่อหมักก๊าซชีวภาพ (เป็นอย่างน้อย) เปลี่ยนมีเทนเหลือทิ้งให้เป็นพลังงาน

พิธา ชูนโยบาย "สิ่งแวดล้อมก้าวไกล" ย้ำเสรีโซลาร์เซลล์เป็นไปได้

ด้านอุตสาหกรรม = จำกัดการปล่อยมลพิษอุตสาหกรรม

8. กำหนดเพดานและเปิดตลาด (Cap & Trade) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม เปิดตลาดค้าขายแลกเปลี่ยนโควตา

9. PRTR – กฎหมายเปิดข้อมูล บังคับให้ทุกโรงงานเปิดข้อมูล สารพิษอันตรายและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ด้านการขนส่ง = ปรับปรุงการขนส่งให้สะอาดที่สุด

10. รถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัด ภายใน 7 ปี

11. “วันขนส่งฟรี” รณรงค์ลดใช้รถยนต์ส่วนตัว

12. เปลี่ยนรถไฟดีเซลเก่าเป็นไฟฟ้า

13. ตรวจสภาพรถยนต์ฟรี! ปีละครั้ง

14. ควบคุมปริมาณรถบรรทุกในเขตเมือง

ด้านขยะอาหาร = Zero Food Waste กำจัดขยะอาหารเหลือทิ้ง

16. เพิ่มค่าขยะอาหารในห้างใหญ่ บังคับแยกขยะ-เก็บข้อมูล-ทำบัญชีขยะอาหาร

17. อาหารเหลือทิ้งแลกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้ชุมชนทำปุ๋ยจากอาหารเหลือทิ้ง เพื่อเป็นคูปองซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ขยะเหลือทิ้ง 1 กิโล แลกได้ 1 บาท

ด้านพื้นที่สีเขียว = ป่าแลกเงิน เพิ่มพื้นที่สีเขียว

18. ต้นไม้ปลดหนี้ รัฐจ่ายหนี้ค้างให้เกษตรกร ในฐานะค่าเช่า แลกกับใช้ที่ดินของเกษตรกรปลูกไม้ยืนต้น

19. ต้นไม้บำนาญ คนปลูกได้รับรายได้เป็นรายเดือน 1,200 บาท/ไร่/เดือน เป็นเวลา 20 ปี

20. ต้นไม้ทุนรัฐบาล อุดหนุนงบเกษตรกรปลูกป่า 4,000 บาท/ไร่ ในช่วงเวลา 3 ปี

21. ต้นไม้ชุมชน อุดหนุนปลูกป่าชุมชน 4,000 บาท/ไร่/ปี จำนวน 1,000 ชุมชน

22. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ด้วยการเพิ่มงบท้องถิ่น ผ่านนโยบายทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า

นโยบายสิ่งแวดล้อมเชิงรับ

ช่วยประชาชนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นแล้ว

23. กองทุนปรับตัวรับมือภัยพิบัติ-น้ำท่วม

24. เตือนภัยทั่วถึง ครอบคลุมทุกท้องถิ่น

25. ท้องถิ่นประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติได้

26. ทบทวนแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดรายลุ่มน้ำ

27. ศูนย์พักพิง-อพยพมีมาตรฐาน ท้องถิ่นมีอำนาจและงบประมาณ

28. ชดเชยเป็นธรรมและทันควัน

29. ประกันภัยพืชผล ฟรี ในทุกพื้นที่รับน้ำ

นอกเหนือจากนโยบายด้านโลกร้อน พรรคก้าวไกลยังมีนโยบายสิ่งแวดล้อมในมิติอื่นๆ ที่จะชี้แจงรายละเอียดอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ เช่น การจัดการขยะ ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาช้างป่า ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหามลพิษทางแสง และอีกสารพัดปัญหาที่คนไทยกำลังประสบอยู่

นี่ถือเป็นนโยบายทางการจากพรรคก้าวไกลหรือไม่? แต่นโยบายมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนในสายตาประชาชน สิ่งใดที่คุณต้องการแก้ไขมากที่สุดเรื่องสิ่งแวดล้อม?

related