svasdssvasds

18 มี.ค. วันรีไซเคิลโลก Global Recycling Day ชวนตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรโลก

18 มี.ค. วันรีไซเคิลโลก Global Recycling Day ชวนตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรโลก

18 มีนาคม วันรีไซเคิลโลก Global Recycling Day ชวนตระหนักถึงคุณค่าขยะ ชวนตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากร เพราะทุกสิ่งที่ทิ้งอาจ “ไม่ใช่ขยะ" แต่อาจเป็น "โอกาส"

ที่มาของการที่ วันที่ 18 มีนาคม กลายเป็น วันรีไซเคิลโล ”นั้น มาจากองค์กร Global Recycling Foundation ซึ่งเห็นความสำคัญของการรีไซเคิล จึงพยายามสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญ และตระหนักถึงคุณค่าในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยทุกสิ่งที่เราทิ้งไป ให้กลับมุมมองใหม่ โดยให้มองว่า สิ่งที่ทิ้ง  “ไม่ใช่ขยะ แต่เป็นโอกาส” ... ให้มองสิ่งที่ทุกคนทอดทิ้งให้เป็นโอกาส  ให้กับผู้คนได้หลายล้านคน 

ย้อนเข็มนาฬิกากลับไป ปี 2018 องค์การสหประขาชาติ หรือ UN ได้ยอมรับอย่างเป็นทางการ และกำหนดให้มี “วันรีไซเคิลโลก” ขึ้นมาในปี 2018 เพื่อช่วยให้ผู้คนตระหนักและเฉลิมฉลองให้กับความสำคัญของการรีไซเคิล ในการรักษาทรัพยากรหลักอันมีค่าของเราและรักษาโลกอนาคต

ปัจจุบันเรื่อง “การรีไซเคิล” ถูกพูดถึงและ "ได้แสง" อย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมรีไซเคิล จึงคาดว่า การรณรงค์ที่ผ่านมาจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวการหนึ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ให้ได้พันล้านตันภายในปี 2030 ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทั้งต่อสภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจหมุนเวียนทั่วโลกได้เป็นอย่างดี 

18 มีนาคม วันรีไซเคิลโลก Global Recycling  Day ชวนตระหนักถึงคุณค่าขยะ ชวนตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากร เพราะทุกสิ่งที่ทิ้งอาจ “ไม่ใช่ขยะ" แต่อาจเป็น "โอกาส"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

18 มีนาคม วันรีไซเคิลโลก Global Recycling  Day ชวนตระหนักถึงคุณค่าขยะ ชวนตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากร เพราะทุกสิ่งที่ทิ้งอาจ “ไม่ใช่ขยะ" แต่อาจเป็น "โอกาส"

  • ธีมงานประจำปี 2023 วันรีไซเคิลโลก Global Recycling  Day 

ในวันรีไซเคิลโลกแต่ละปีจะมีการเฉลิมฉลอง โดยในปีนี้ Global Recycling Foundation จะจัดงานภายใต้ธีม Creative Innovation หรือ นวัตกรรมแห่งการสร้างสรรค์ เพราะเมื่อเราทุกคนจะนำขยะ หรือนำของเหลือใช้กลับมารีไซเคิลแล้ว จะต้องใส่ความสร้างสรรค์ลงไปในกระบวนการ เพื่อให้สิ่งที่ออกมานั้น มีมูลค่าเพิ่ม  โดยไอเดียสิ่งที่สอดคล้องกับ การเป็น Creative Innovation หรือ นวัตกรรมแห่งการสร้างสรรค์ ก็คือ Upcycling  

18 มีนาคม วันรีไซเคิลโลก Global Recycling  Day ชวนตระหนักถึงคุณค่าขยะ ชวนตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากร เพราะทุกสิ่งที่ทิ้งอาจ “ไม่ใช่ขยะ" แต่อาจเป็น "โอกาส"

โดย Upcycling  คือ การใช้วัสดุจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ถูกใช้งานแล้ว เพื่อสร้างสิ่งใหม่ ซึ่งแตกต่างจากการ Recycle เพราะเมื่อผ่านการ Upcycling หรือ Upcycled ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เดียวกันอีก

ในวันสำคัญ อย่าง วันรีไซเคิลโลก Global Recycling  Day ซึ่งถือว่าเป็นที่อยู่ในเทรนด์ keep the World นั้น , อยากให้ทุกคน ฉุกคิด ทุกครั้งที่ทิ้งขยะ ทิ้งสิ่งของต่างๆ หากเราจะทิ้งอะไรไป เราจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์จากของชิ้นนั้นได้สูงที่สุด

อยากให้ลองร่วมลด เก็บ แยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อการหมุนเวียนทรัพยากรโลกที่ดีขึ้น...เพียงแค่นี้โลกอนาคตที่ดีขึ้นแล้ว...ให้โลกเราสวย ทุกคนต้องช่วยกัน

ที่มา : globalrecyclingfoundation greennetworkthailand earthreminder

related