svasdssvasds

เปลี่ยนขยะในบ้าน ให้เป็นเงิน : ส่องราคาขยะ รับซื้อของเก่า เพิ่มรายได้

เปลี่ยนขยะในบ้าน ให้เป็นเงิน  : ส่องราคาขยะ รับซื้อของเก่า เพิ่มรายได้

ในความเป็นจริงแล้ว "ขยะ" ที่มีอายุการใช้งานสั้นๆ เป็นสิ่งที่มีมูลค่าในตัวมันเองที่สามารถสร้าง "รายได้" เล็กๆ น้อยๆ สำหรับผู้ที่เห็นค่า และรู้จักวิธีสร้างรายได้จากพวกมัน เชิญชวนเปลี่ยนขยะในบ้าน ให้เป็นเงิน : ส่องราคาขยะ รับซื้อของเก่า เพิ่มรายได้ กัน

เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่อง keep the World ถือเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ  โดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัว อย่าง เรื่อง "ขยะ" ที่ใครหลายคนมองข้าม  แต่ในความเป็นจริงแล้ว "ขยะ" ที่มีอายุการใช้งานเพียงครั้งเดียวเหล่านี้ เป็นสิ่งที่มีมูลค่าในตัวมันเองที่สามารถสร้าง "รายได้" เล็กๆ น้อยๆ สำหรับผู้ที่เห็นค่า และรู้จักวิธีสร้างรายได้จากพวกมัน

ขยะ ที่ว่านี้ หมายถึงของเหลือใช้ที่อยู่รอบตัว ที่ไม่ควรใช้ซ้ำ หรือใช้ซ้ำไม่ได้แล้ว ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน เช่น ขวดน้ำพลาสติก กระดาษหนังสือพิมพ์ กล่องนม กล่องอาหารพลาสติกจากฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้งหลาย และทุกคนสามารถเปลี่ยน ขยะ ให้เป็น รายได้ ได้

เปลี่ยนขยะในบ้าน ให้เป็นเงิน  :  ส่องราคาขยะ รับซื้อของเก่า เพิ่มรายได้

• เปลี่ยนการจัดการ ขยะ จากทิ้ง เป็น "แยก-เก็บ" 


จุดเริ่มต้นของการเพิ่มรายได้ จากขยะนั้น  คือการเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง แทนที่จะมองสิ่งเหล่านี้เป็ นขยะไร้ค่าและโยนทิ้งลงถังขยะหลังรับประทานอาหารหมด ลองหันมา "เก็บ" โดยการเก็บ  ในที่นี้ ไม่ใช่การจับยัดใส่ถุงดำเพื่อรอขายต่อเท่านั้น แต่จะต้องมีการแยกประเภทขยะ ทำความสะอาด และจัดเก็บให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งการทำแบบนี้นอกจากทำช่วยให้ขายได้ราคาดีแล้ว ยังพร้อมส่งต่อไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในบ้านเรา และสังคมได้ในเวลาเดียวกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนขยะในบ้าน ให้เป็นเงิน  :  ส่องราคาขยะ รับซื้อของเก่า เพิ่มรายได้

• วิธีการคัดแยกประเภทขยะเบื้องต้น  
การแยกขยะขั้นเบสิกที่ทุกครัวเรือนควรทำคือการแยกประเภทขยะหลักๆ ให้ได้ ดังนี้

ขยะทั่วไป
ขยะทั่วไปเป็นขยะจำพวกเศษกระดาษ ซองพลาสติก  หรือของจำพวกที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ที่ไม่คุ้มค่ากับการนำไปรีไซเคิล ขยะเหล่านี้จะถูกนำไปกำจัดตามกระบวนการ เช่น การฝังกลบ หรือการเผาด้วยเตาเผาขยะ เป็นต้น

ขยะเปียก
ขยะเปียกเป็นขยะย่อยสลายง่ายที่อยู่ในรูปแบบของเศษอาหารที่กินเหลือ วัตถุดิบที่เน่าเสียได้ง่าย ผลไม้ ซึ่งทิ้งไว้ไม่นานจะส่งกลิ่นเหม็น ขยะเปียกอาจสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ เช่น การนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น
 

ขยะรีไซเคิล
ขยะรีไซเคิลมักเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วหรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระป๋อง ขวดน้ำ เศษพลาสติก ที่สามารถนำไปหลอมเพื่อแปรรูปสำหรับใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ขยะประเภทนี้จะมีมูลค่าสามารถเก็บไว้ขายให้กับคนที่รับซื้อของเก่า เนื่องจากสามารถนำไปสร้างประโยชน์ต่อได้

ขยะอันตราย
ขยะอันตรายที่อาจมีสารปนเปื้อนไปกับสภาพแวดล้อมได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่ ถ่ายไฟฉาย อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพ ควรถูกแยกออกจากขยะทั่วไป เนื่องจากขยะเหล่านี้จะมีสารประกอบทางเคมีอันตรายหลายอย่างที่ต้องถูกกำจัดอย่างถูกวิธี

โดยขยะ 2 ประเภทหลัง คือ "ขยะรีไซเคิล" และ "ขยะอันตราย" (บางชนิด) เป็นขยะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเรา โดยในบรรดาขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายมีวัสดุหลากหลายประเภทประกอบอยู่ด้วยกัน ดังนั้นหลังจากที่มีการแยกขยะตามประเภทขยะแล้ว จะต้องนำมาแยกประเภท "วัสดุ" ของขยะนั้นๆ ด้วย เพราะการรับซื้อขยะหรือของเก่ามักจะรับซื้อเป็นกิโลกรัม เช่น ขวดน้ำที่ทำจากพลาสติกประเภท PET จะต้องเป็นขวดที่สะอาด ไม่มีฉลากพลาสติกแปะอยู่ แยกฝา ไม่มีของเหลว หรือวัสดุอื่นๆ อยู่ในขวด กล่องนม จะต้องตัดออกเพื่อล้างสิ่งสกปรกด้านในออก และผึ่งให้แห้งก่อนจำหน่าย โทรศัพท์มือถือเก่า อยู่ในที่แห้ง ไม่ปะปนกับขยะเปียก เป็นต้น 

เปลี่ยนขยะในบ้าน ให้เป็นเงิน  :  ส่องราคาขยะ รับซื้อของเก่า เพิ่มรายได้

 •  4 เทคนิคง่ายๆการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะที่จะขาย เปลี่ยนขยะให้มีมูลค่ามากขึ้น 

1. เลือกขายให้กับร้านรับซื้อที่น่าเชื่อถือ และ ผู้ที่จะไปขายขยะ สร้างขยะให้เกิดรายได้นั้น ควรตรวจสอบราคาการรับซื้อของสินค้าแต่ละประเภท เพื่อลดโอกาสในการถูกกดราคา 

2. ผู้ที่จะขายขยะ หรือสิ่งของเหลือใช้  ควรเก็บรวบรวมของเก่าให้ได้จำนวนมาก แล้วค่อยนำไปขายในคราวเดียวเนื่องจากปริมาณที่มากพอ ให้น้ำหนักที่ชัดเจนกว่า จะมีโอกาสได้เงินที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่า 

3. นำไปขายด้วยตัวเอง เนื่องจากการขายผ่านนายหน้ารับซื้อ ที่อาจได้ราคาที่ต่ำกว่า 

4. ก่อนจะนำไปขายแต่ละครั้ง เราควรคัดแยกขยะแต่ละชนิดให้ชัดเจน และทำความสะอาดให้เรียบร้อย อาทิ ขวดพลาสติก ควรแกะฉลาก แยกฝาออก หรือถ้าเป็นพวกลวดสลิงถ้ามัดมาให้เป็นระเบียบก็จะขายได้ราคาดีกว่าของที่ไม่เป็นระเบียบ

โดย ราคาขยะ ที่สามารถ ตรวจสอบได้ จาก ร้านรับซื้อ วงษ์พาณิชย์ อ่อนนุช 44  โดยขยะที่มีทุกบ้าน สามารถ ขายได้ราคาดังนี้ 
 
• ขวดเบียร์ 10-13 บาท/ลัง  ขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อของเบียร์ 
• น้ำมันพืช  10 บาท /กก. 
• กระป๋องเบียร์   40 บาท/กก.
• ขวดน้ำ PET ใส  8 บาท/กก.
• กระดาษหนังสือพิมพ์  3  บาท/กก.
• กระดาษขาวดำ 8 บาท/กก.
• กระดาษกล่อง 3 บาท/กก.
• แผ่น CD 20 บาท/กก. 
• สายไฟบ้าน 40 บาท/กก. 

UPDATE ข้อมูล วันที่ 17 มีนาคม 2566

* หมายเหตุ : ราคารับซื้อสำหรับผู้ที่มีปริมาณของมาก หากมีปริมาณของไม่มากราคาอาจปรับลดลงเล็กน้อย หรือราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยน ขยะ เป็น "รายได้"  แปลงไอเดียรักษ์โลก ให้เป็นเงิน ส่องราคาขยะ รับซื้อของเก่า เพิ่มรายได้
 

related