svasdssvasds

เพื่อไทยชี้ปัญหา PM2.5 กระทบ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ต้องดันกฎหมายอากาศสะอาด

เพื่อไทยชี้ปัญหา PM2.5 กระทบ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ต้องดันกฎหมายอากาศสะอาด

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ชี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ต้องรีบแก้ โดยเฉพาะเรื่อง PM 2.5 ที่คุกคามชีวิตผู้คนในตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ มีผลกระทบทั้งหมด ทุกด้าน ทั้ง สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ดังนั้น หากเพื่อไทยเข้าวิน เลือกตั้ง 2566 จะต้องดันกฎหมายอากาศสะอาด

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กับ SPRiNG ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม และ keep the World โดยเน้นยำถึงปัญหาเรื่องฝุ่น เรื่อง PM 2.5 ที่คุกคามชีวิตผู้คนในตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ มีผลกระทบทุกมิติ  สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ดังนั้น เพื่อไทยจะต้องดันกฎหมายอากาศสะอาด 

"เรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อม และดิจิทัล เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาก เพราะยุคนี้คือยุคของดิจิทัล ยุคของการเปลี่ยนแปลง" 

"เรื่องสิ่งแวดล้อม ก็เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ผลกระทบสูงมาก  ยกตัวอย่างเช่นเรื่อง PM2.5  ไม่พูดถึงไม่ได้ เพราะมันอันตราย เพราะมันส่งผลทั้งมิติสุขภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติเชิงสังคม กระทบไปหมดเลย อย่างเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยว แต่สูญเสียรายได้จำนวน ใครที่จ้องที่พักมา ยกเลิกกันหมด แล้วผลที่ออกมาในเชิงมิติสุขภาพ อยู่ดีๆ หมออายุหนุ่ม เป็นมะเร็งปอด ดังนั้น เพื่อไทย จึงกำหนดนโยบายที่ชัด" 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

PM 2.5 เป็นเรื่องของฝุ่นพิษ โดยมี 3 สาเหตุ โดย 1 มาจากการเผา 2. ภาคอุตสาหกรรม และ 3 จากจราจรจากรถยนต์  , ถ้าสังเกต ถ้าไม่ใช่ช่วงฤดูร้อน PM2.5 จะไม่สูง นั่นหมายถึงว่า PM2.5 80 เปอร์เซนต์เกิดจากการเผา


ในเมืองใหญ่สัดส่วน PM 2.5 30-40 เปอร์เซนต์อาจเกิดจากภาคอุตสาหกรรม และรถยนต์  เมื่อรู้สาเหตุที่แน่ชัดขนาดนี้ เพื่อไทยจึงประกาศนโยบาย ประเด็นที่ 1 คือ ล้างฝุ่นพิษ ถ้ามีมาตรการที่ชัดเจน ก็จะลดได้  ต้องไปลดที่ "ต้นเหตุ"  ควันจาก การเผาทำยังไง ควันจากอุตสาหกรรมแก้ยังไง 

ประเด็นที่ 2 ที่เป็นปัญหาตอนนี้คือ การบังคับใช้กฎหมาย ต้องมีกฏหมายที่ชัดเจนมารองรับ 

ประเด็นที่ 3 ที่คนมักมองไม่เห็น คือ PM2.5 เกิดจากนานาเพื่อนบ้าน อาทิ ที่เชียงใหม่ เกิดจาก PM2.5 มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นเพื่อไทย หากได้เป็นรัฐบาลจะคุยในระดับประเทศ กับเพื่อนบ้าน จะต้องเชื่อมโยงกัน และแน่นอนว่า เพื่อไทยหากเป็นรัฐบาลจะผลักดันกฎหมายอากาศสะอาด" 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กับ SPRiNG ในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ keep the World โดยเน้นยำถึงปัญหาเรื่องฝุ่น เรื่อง PM 2.5 ที่คุกคามชีวิตผู้คนในตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ มีผลกระทบทุกมิติ  สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ดังนั้น เพื่อไทยจะต้องดันกฎหมายอากาศสะอาด

โดยในช่วงที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทย เพิ่งเสนอแนวคิดที่จะผลักดันเป็นนโยบายพรรคเพื่อไทยแก้วิกฤต PM 2.5 ใน 6 ด้านได้แก่ ห้ามเผาป่า เผาไร่จริงจัง เจรจากับประเทศเพื่อนบ้านและเอกชนไทย ห้ามเผาไร่จริงจัง เปลี่ยนรถเมล์ กทม.หลายพันคันเป็นรถไฟฟ้า โดยเร็วที่สุด เข้มรถปล่อยควัน โรงงานปล่อยมลพิษไซต์งานก่อสร้าง ทำไทยเป็นศูนย์ผลิตรถไฟฟ้า ดันราคาลง คนใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น และ ผลักดันกฎหมายอากาศสะอาด

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กับ SPRiNG ในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ keep the World โดยเน้นยำถึงปัญหาเรื่องฝุ่น เรื่อง PM 2.5 ที่คุกคามชีวิตผู้คนในตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ มีผลกระทบทุกมิติ  สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ดังนั้น เพื่อไทยจะต้องดันกฎหมายอากาศสะอาด

นอกจากนี้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย สัมภาษณ์ SPRiNG เกี่ยวกับประเด็น ดิจิทัล ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกที่กำลังเดินไปด้วย และกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ โดย เพื่อไทยจะผลักดันและ เน้นให้เกิด 1 ตำบล 1 ไอทีแมน เพื่อสร้างงานให้มากขึ้นในทั่วประเทศด้วย 

 

"ส่วนเรื่องดิจิทัล เพื่อไทยวางตั้งแต่โครงสร้างใหญ่ จนถึงระดับครอบครัว โดยโครงสร้างใหญ่ เพื่อไทยมุ่งมั่นอยากให้ไทยจะเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแห่งการอาเซียน และต้องเป็นรัฐบาสดิจิทัล เพราะเพื่อไทยเห็นปัญหามากที่สุดในวงราชการ ก็คือ การทุจริตคอรัปชั่นระบบอื่น ยากมากที่จะไปแก้ไข ป้องกัน แต่ถ้าหากมีระบบตรวจสอบที่ดี รวมแหล่งตรวจสอบได้ ก็จะแก้ปัญหาได้ 
.
ส่วนในโครงสร้างเล็ก เพื่อไทย เสนอเรื่อง 1 ตำบล 1 ไอทีแมน  เพื่อสร้างงาน ดูแลระบบ สร้างดิจิทัลแมน ให้สัดส่วนเพิ่มขึ้น จากเดิม 90 ต่อ 10  เราสร้างให้เป็น Ecosystem อีโคซิสเต็ม ให้ครอบคลุม  ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล" 

related