svasdssvasds

OR สนับสนุนเวที APEC 2022 รับจัดการขยะภายในงาน นำไปอัพไซเคิลต่อ

OR สนับสนุนเวที APEC 2022 รับจัดการขยะภายในงาน นำไปอัพไซเคิลต่อ

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR สนับสนุนเวทีเปค ด้วยการรับกำจัดขยะพลาสติกจากภายในงานกว่า 290 กิโลกรัม นำไปอัพไซเคิลเป็นเสื้อกีฬาส่งต่อรอยยิ้มให้ชุมชน

เป็นเรื่องราวที่น่ายินดี ที่หลายบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของไทยให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ บนเวที APEC 2022 ที่ประเทศได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ และเพื่อเป้าหมายเดินหน้านำสังคมไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon) บริษัท OR หรือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ก็ได้สนับสนุนเวทีเอเปค ด้วยการรับขยะพลาสติกประมาณ 290 กิโลกรัม ที่เกิดขึ้นภายในการประชุม APEC 2022 นำไปแปรรูป ผ่านโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” ด้วยการเปลี่ยนพลาสติกเป็นเสื้อกีฬาเพื่อส่งต่อรอยยิ้มให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่รอบ ๆ สถานประกอบการของ OR ทั่วประเทศ

OR สนับสนุนเวที APEC 2022 รับจัดการขยะภายในงาน นำไปอัพไซเคิลต่อ

นอกจากจะช่วยจัดการขยะให้เป็นระบบและเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติกแล้ว ยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ได้ถึง 252 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้ด้วย

ด้านนายวิศน สุนทราจารย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า นอกจากที่ OR ได้ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิค หรือ APEC 2022 ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้ว

ด้านนายวิศน สุนทราจารย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

OR ยังส่งเสริมแนวคิด Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Economy ที่ไทยกำลังมุ่งหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกเหนือจากการนำขยะหลาสติกจำนวน 290 กิโลกรัมเข้าร่วมโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” แล้ว OR ยังได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและองค์กรพันธมิตร ในการวางแผนบริหารจัดการขยะภายในงาน

พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการแยกขยะอย่างถูกต้อง รวมทั้งได้จัดตั้งจุดบริการคัดแยกขยะ ตามรูปแบบของโครงการ “แยก แลก ยิ้ม” ให้เพียงพอสำหรับการรองรับปริมาณขยะจากผู้เข้าร่วมงานเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการอัพไซเคิลเพื่อแปรรูปเป็นเสื้อกีฬา ส่งต่อให้นักเรียนโดยรอบสถานประกอบการของ OR ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ได้ถึง 252 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

OR สนับสนุนเวที APEC 2022 รับจัดการขยะภายในงาน นำไปอัพไซเคิลต่อ

ดังนั้น OR จึงไม่เพียงแค่สนับสนุนรูปแบบการประชุมแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) เท่านั้น แต่ยังส่งต่อรอยยิ้มให้กับชุมชนผ่านเสื้อผ้านักกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” ที่ให้ความสำคัญกับสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย

ภายในงาน APEC 2022 ทาง OR ได้จัดบูธนิทรรศการ ด้วยการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์อัพไซเคิล (UPCYCLE) หรือก็คือการนำสิ่งของหรือขยะที่ไม่ได้ใช้งานมาก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุด หรือกลายมาเป็นสินค้าที่สามารถใช้งานได้ใหม่มีคุณภาพกว่าเดิม โดยผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลโดย OR นั้นมีหลากหลาย ได้แก่ โต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ ที่ผลิตจากกากกาแฟซึ่งเป็นของเหลือทิ้ง ชุดผ้ากันเปื้อนของบาริสต้า ร้าน Café Amazon ที่ผลิตจากจากขวด PET จากกระบวนการอัพไซเคิล

OR สนับสนุนเวที APEC 2022 รับจัดการขยะภายในงาน นำไปอัพไซเคิลต่อ OR สนับสนุนเวที APEC 2022 รับจัดการขยะภายในงาน นำไปอัพไซเคิลต่อ จึงถือเป็นโอกาสดีที่ OR ได้นำเสนอผลลัพธ์ของโครงการทางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงการผลักดันการลดขยะและของเสียจากภายในงานที่นำไปสู่การฝังกลบ เพื่อเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างความร่วมมือของ APEC 2022 Thailand จากภาคเอกชนไทย ตามโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) ของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก

ทั้งนี้ โครงการแยก แลก ยิ้ม เป็นโครงการที่ OR ริเริ่มและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการแยกขยะอย่างถูกต้องให้กับผู้ใช้บริการสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และประชาชนทั่วไป โดยผู้บริหารสถานีบริการฯ จะนำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลไปทำสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนรอบสถานีบริการฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ลดการใช้ทรัพยากร ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมจากการนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนผู้ขาดแคลน ผ่านสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่บริษัท OR พยายามเดินหน้าตามแนวคิด BCG ภารกิจของ OR ยังมีอีกมากมายที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้ประเทสไทยสามารถเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำและความเป็นกลางทางคาร์บอนได้อย่างเต็มที่

related