svasdssvasds

ร้อนระเบิด! NASA พบจุดสีแดงล้อมรอบทุกพื้นที่ภาคเหนือ

ร้อนระเบิด! NASA พบจุดสีแดงล้อมรอบทุกพื้นที่ภาคเหนือ

ปัญหาการเผาป่าและพื้นที่ทางการเกษตรของทางภาคเหนือของไทย อินเดีย เวียดนาม ลาวและพม่า ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 และความร้อนที่หนักกว่าฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในกรุงเทพในเดือนที่ผ่านมา ซึ่ง นาซ่า เก็บภาพดังกล่าวได้

จากภาพจะเห็นได้ว่า มีจุดความร้อนที่เป็นสีแดงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนภาคเหนือที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากค่าฝุ่นพิษ PM2.5 ที่พุ่งสูงขึ้น และเชียงใหม่กลายเป็นจังหวัดที่มีค่าฝุ่นสูงสุดเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันมาหลายวันแล้ว

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

ปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดจุดสีแดงและฝุ่น สาเหตุมาจากมาจากการเผาป่า และพื้นที่ทางการเกษตร บริเวณพื้นที่โล่งแจ้ง จนทำให้เกิดปรากฏการณ์ฝาชีครอบต่ำ โดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ที่ อ.แม่สาย พบว่า มีฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5

ร้อนระเบิด! NASA พบจุดสีแดงล้อมรอบทุกพื้นที่ภาคเหนือ

นอกจากนี้ ยังเกิดขึ้นในพื้นที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ติดกับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ที่มีปริมาณ PM 2.5 สูงถึง 486 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้นเราควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

ที่มา : NASA

related