svasdssvasds

เตรียมเก็บน้ำรอ! แบบจำลองสภาพอากาศโลกทำนาย โลกกำลังเกิดซูเปอร์เอลนีโญ

เตรียมเก็บน้ำรอ! แบบจำลองสภาพอากาศโลกทำนาย โลกกำลังเกิดซูเปอร์เอลนีโญ

โลกกำลังเกิดปรากฎการณ์หายาก "ซูเปอร์เอลนีโญ" หลังแบบจำลองสภาพอากาศโลกทำนายว่าโลกอาจเกิดภัยแล้งหนักและมีลานีญาเกิดติตด่อกัน 3 ปีแล้ว ปีนี้จึงอาจเกิดภัยแล้งครั้งใหญ่!

โลกกำลังเกิดปรากฎการณ์หายากอีกครั้ง! เพราะตอนนี้นักวิจัยกำลังจับตาดูรูปแบบมหาสมุทรอย่างใกล้ชิด เนื่องจากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศทั่วโลกกำลังบ่งชี้ว่าโลกกำลังจะเกิด “ซูเปอร์ เอลนีโญ” ซึ่งเป็นปรากฎการณ์หายาก จะต้องเกิดขึ้นหลังจากเกิดลานีญาติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี

ปรากฎการณ์เอลนีโญมักเกิดขึ้นเมื่อผิวน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกอุ่นกว่าปกติ ซึ่งจะไปกระตุ้นให้สภาพอากาศแปรปรวรและเลวร้ายได้ และเมื่อเอลนีโญแข็งแกร่งขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ เหตุการณ์สภาพอากาศก็จะยิ่งเลวร้ายมากขึ้นเท่านั้น และสามารถกลายเป็นภัยแล้งสุดขั้วหรือ ซูเปอร์เอลนีโญได้

Cr. Climate.gov

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครั้งสุดท้ายที่เกิดปรากฎการณ์เอลนีโญสุดขั้วคือเมื่อปี 2016 อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกทำลายสถิติในปีนั้น สร้างความเสียหายมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ต่อครั้งทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งเหตุการณ์ที่ว่า รวมถึง ภัยแล้ง ไฟป่า น้ำท่วม พายุรุนแรง และพายุหมุนเขตร้อน นำไปสู่ผู้เสียชีวิต 138 รายและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายทางตรงรวม 46 พันล้านดอลลาร์

ในการอัปเดตจากสำนักอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลีย สาธารณชนได้รับแจ้งว่าจากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ 7 แบบที่ทำการสำรวจ แบบจำลองทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าภายในเดือนสิงหาคม อุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลจะผ่านเกณฑ์ให้เกิดเอลนีโญ ดังนั้น ตอนนี้เรายังมีเวลาก่อนเดือนสิงหาคมจะมาถึง

แบบจำลองสภาพอากาศโลก Cr. NOAA

ตามที่นักวิทยาศาสตร์วิจัยอาวุโสขององค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐฯ (NOAA) ระบุว่า เอลนีโญสมักเกิดขึ้นทุกๆ สี่ปีหรือมากกว่านั้น

เป็นเรื่องปกติที่เหตุการณ์เอลนีโญจะเกิดขึ้นทุกๆ 2-3 ปี เป็นเรื่องปกติที่จะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นใกล้กัน เหตุการณ์ขนาดใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นทุกๆ 15-20 ปี

ดังนั้น ตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สิ่งที่สามารถทำได้เพื่อรับมือเรื่องไม่คาดคิดคือการป้องกันตั้งแต่เนิ่น ๆ ปรากฎการณ์นี้จะสะเทือนไปทั่วโลก ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม คลื่นความร้อน และพายุ ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นแน่ ๆ หากเอลนีโญยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง

ที่มาข้อมูล

The Inertia

Climate.gov

related