svasdssvasds

เตือนประชาชน ! 7 จังหวัด ให้ระวังดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ช่วง 1-2 วันนี้

เตือนประชาชน ! 7 จังหวัด ให้ระวังดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ช่วง 1-2 วันนี้

ระวังดินถล่ม ! กรมทรัพยากรธรณี ออกประกาศขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 1-2 วันนี้เฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปพื้นที่ 7 จังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกประกาศขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มบริเวณอำเภอขลุง มะขาม เขาคิชณกูฎ จังหวัดจันทบุรี อำเภอบ่อไร่ เขาสมิง เกาะช้าง จังหวัดตราดอำเภอเมือง กระบุรี ละอุ่น กะเปอร์ สุขสำราญ จังหวัดระนอง และอำเภอกะปง คุระบุรี ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา

เตือนประชาชน ! 7 จังหวัด ให้ระวังดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ช่วง 1-2 วันนี้

 

ทั้งนี้เนื่องจากวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ 24 ชั่วโมง ได้มากกว่า100มิลลิเมตร ในบางพื้นที่เริ่มมีน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดแผ่นดินฤล่มได้ ทั้งนี้ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวัแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

เตือนประชาชน ! 7 จังหวัด ให้ระวังดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ช่วง 1-2 วันนี้

ทั้งนี้แนะนำ(warning) ประชาชน ดังนี้

-  ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า 100 มม./24 ชั่วโมง

-  พื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมถึง ควรเก็บข้าวของ/สัตว์/สิ่งของต่างๆ ขนย้ายขึ้นที่สูง หรือที่ปลอดภัย

-  สังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆ เช่น สีของน้ำขุ่นข้น มีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมา ฯลฯ

-  หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำ/เดินลัดลำน้ำ หรือลงน้ำหาปลา/สัตว์น้ำอื่นๆ

- ควรจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

-  มีการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ

- เตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างไว้ให้พร้อม

- ตื่นตัวและเตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอ

 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด