svasdssvasds

รู้จัก ! 15 รอยเลื่อนไทยที่ยังทรงพลัง อาจทำแผ่นดินไหวอีก ! มีจังหวัดไหนบ้าง

รู้จัก ! 15 รอยเลื่อนไทยที่ยังทรงพลัง อาจทำแผ่นดินไหวอีก ! มีจังหวัดไหนบ้าง

หลังจากที่กรมทรัพยากรธรณี ชี้ว่าอีกประมาณ 5-10 ปี "รอยเลื่อนสะกาย" มีโอกาสแผลงฤทธิ์อาจทำแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ได้อีก! พื้นที่กทม. เสี่ยงระดับ 4 แค่ปูนแตกร้าว ไม่กระทบโครงสร้างอาคาร พร้อมเผย 15 รอยเลื่อนในไทย ที่ยังทรงพลัง มีโอกาสทำแผ่นดินไหวอีก ! มีจังหวัดไหนบ้าง

หลังจากเมื่อวันที่19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 6.0  บริเวณตอนเหนือของทะเลอันดามัน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยได้รับแรงสั่นสะเทือน ล่าสุดดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า รอยเลื่อนสะกายยังเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังงาน และคาดการณ์ว่าในอนาคตอีก 5-10 ปี "รอยเลื่อนสะกาย" อาจทำแผ่นดินไหวขนาด 7.5  ได้อีก

ทั้งนี้เป็นเพราะยังเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังโดยเแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ดังกล่าวจะเสี่ยงระดับ 4 ทำให้แค่ปูนแตกร้าว แต่จะไม่กระทบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ เพราะอาคารส่วนใหญ่จะใช้ค่าความเร่งในการออกแบบอาคารที่สูงกว่า พร้อมการขยายเพื่อรองรับแผ่นดินไหวแล้ว และเป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนดไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรุงเทพมหานคร มีความเสี่ยงขนาดไหน?

1) กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง มีโอกาสได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวทั้งที่เป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวระยะใกล้ (เช่น รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์) และแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวระยะไกล (เช่น รอยเลื่อนสะกายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) หากเกิดแผ่นดินไหวจากแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวทั้งระยะใกล้และระยะไกล ชั้นดินเหนียวในพื้นที่แอ่งที่ราบลุ่มภาคกลางสามารถขยายคลื่นแผ่นดินไหวสูงถึง 3 เท่า

2) กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนชั้นดินเหนียวอ่อน (ดินเหนียวกรุงเทพ) ซึ่งสามารถขยายคลื่นแผ่นดินไหวให้แรงขึ้นได้อีก 3-4 เท่า จึงทำให้อาคารสูงสั่นโยก และอาจจะเสียหายได้

3) อาคารสูงที่ก่อสร้างก่อนปี พ.ศ. 2550 ที่ไม่ได้ออกแบบให้ต้านแรงแผ่นดินไหว

รู้จัก ! 15 รอยเลื่อนไทยที่ยังทรงพลัง อาจทำแผ่นดินไหวอีก ! มีจังหวัดไหนบ้าง

ส่อง15 รอยเลื่อนในไทย ที่ยังทรงพลัง อยู่ที่ไหนบ้าง

นอกจากนี้จะพามาเปิด 15 รอยเลื่อนในไทย ที่ยังทรงพลังมีโอกาสทำแผ่นดินไหว !  มีที่ไหนบ้าง ?

รู้จัก ! 15 รอยเลื่อนไทยที่ยังทรงพลัง อาจทำแผ่นดินไหวอีก ! มีจังหวัดไหนบ้าง

 1. รอยเลื่อนแม่จัน ยาว 150 กม. พาดผ่าน อ.ฝาง แม่อาย จ.เชียงใหม่ อ.แม่จัน เชียงแสน ดอยหลวง เชียงของ จ.เชียงราย ไปถึง สปป.ลาว
 2. รอยเลื่อนแม่อิง ยาว 70 กม. พาดผ่าน อ.เทิง ขุนตาล เชียงของ เวียงแก่น จ.เชียงราย ไปถึง สปป.ลาว
 3. รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน ยาว 200 กม. พาดผ่าน อ.เมือง ขุนยวม แม่ลาน้อย แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 4. รอยเลื่อนแม่ทา  ยาว 100 กม. พาดผ่าน อ.สันกำแพง พร้าว ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มา อ.แม่ทา จ.ลำพูน
 5. รอยเลื่อนเถิน ยาว 180 กม. พาดผ่าน อ.เมือง สูงเม่น ลอง วังชิ้น จ.แพร่ ไปถึง อ.แม่ทะ สบปราบ เถิน จ.ลำปาง
 6. รอยเลื่อนปัว ยาว 110 กม. พาดผ่าน สปป.ลาว มา อ.ทุ่งช้าง เชียงกลาง ปัว สันติสุข จ.น่าน
 7. รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ ยาว 130 กม. พาดผ่าน อ.ฟากท่า น้ำปาด ทองแสนขัน พิชัย จ.อุตรดิตถ์
 8. รอยเลื่อนพะเยา ยาว 120 กม.พาดผ่าน อ.พาน เมือง จ.เชียงราย อ.เมือง จ.พะเยา อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 9. รอยเลื่อนแม่ลาว ยาว 80 กม. พาดผ่าน อ.แม่สรวย แม่ลาว เมือง จ.เชียงราย
 10. รอยเลือนเมย ยาว 260 กม. พาดผ่าน เมียนมา มา อ.ท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระ เมือง วังเจ้า จ.ตาก มา อ.โกสัมพีนคร คลองลาน จ.กำแพงเพชร
 11. รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ ยาว 220 กม. พาดผ่าน เมียนมา มา อ.อุ้มผาง จ.ตาก  อ.ทองผาภูมิ ศรีสวัสดิ์ หนองปรือ บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 12. รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ ยาว 200 กม. พาดผ่านเมียนมา มาด่านเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี ทองผาภูมิ ศรีสวัสดิ์ เมือง ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
 13. รอยเลื่อนระนอง ยาว 300 เมตร พาดผ่าน อ.ตะกั่วป่า คุระบุรี จ.พังงา อ.สำราญ กะเปอร์ เมือง ละอุ่น จ.ระนอง อ.พะโต๊ะ สวี เมือง ท่าแซะ จ.ชุมพร อ.บางสะพาน บางสะพานน้อย ทับสะแก เมือง กุยบุรี สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
 14. รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ยาว 140 กม. พาดผ่าน คลองมะรุ่ย อ.ทับปุด ตะกั่วทุ่ง ท้ายเหมือง จ.พังงา มาคีรีรัฐนิคม บ้านขุนตาล วิภาวดี ท่าฉาง  ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
 15. รอยเลื่อนเพชรบุรณ์ ยาว 150 กม. พาดผ่าน อ.หล่มเก่า หล่มสัก เมือง จ.เพชรบูรณ์

 

related