svasdssvasds

ภาวะโลกเดือดส่งผลกระทบร้ายแรงกับสุขภาพร่างกาย จิตใจ และพัฒนาการของเด็ก

ภาวะโลกเดือดส่งผลกระทบร้ายแรงกับสุขภาพร่างกาย จิตใจ และพัฒนาการของเด็ก

ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันเผยว่าภาวะโลกเดือดที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบกับมนุษย์เป็นอย่างมากที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องสุขภาพ และที่น่าตกใจกว่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังส่งผลกระทบร้ายแรงกับสุขภาพร่างกาย จิตใจ และพัฒนาการของเด็กอย่างคาดไม่ถึงอีกด้วย

องค์การสหประชาชาติ เผยว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับภาวะโลกเดือด หรือ Global Boiling ซึ่งเรียกได้ว่าส่งผลกระทบสั่นสะเทือนกับมนุษยชาติเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร ภัยธรรมชาติ ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก รวมถึงสุขภาพของมนุษย์ด้วย โดยเฉพาะกับสุขภาพกายใจและพัฒนาการเด็ก

ภาวะโลกเดือดส่งผลกระทบร้ายแรงกับสุขภาพร่างกาย จิตใจ และพัฒนาการของเด็ก นักวิจัยจาก Stanford Woods Institute for the Environment เผยว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และมลภาวะจากทั้งทางอากาศ ดิน และน้ำนั้นส่งผลกระทบอันตรายกับสุขภาพของเด็กๆ ซึ่งเด็กจะมีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพมากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลภาวะอาจส่งผลกับเมตาบอลิซึมในร่างกายของเด็ก

เด็กมากกว่า  90% ในช่วงอายุต่ำกว่า 15 ปี หายใจเอามลพิษเข้าไป และจากภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้  UNICEF องค์กรเพื่อเด็กและเยาวชน วิตกกังวลว่าสภาวะโลกเดือดที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อเด็กกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลก

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

ภาวะโลกเดือดส่งผลกระทบร้ายแรงกับสุขภาพร่างกาย จิตใจ และพัฒนาการของเด็ก นักวิทยาศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย กล่าวว่าภาวะโลกเดือดที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบกับเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น อย่างไฟป่าหรือแม้แต่คลื่นความร้อน ล้วนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลาพัฒนาการของสมองและระบบอื่นๆ ตลอดทุกช่วงอายุ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ วัยเด็กไปจนถึงวัยรุ่น

อากาศที่ร้อนจัดอาจมีส่วนทำให้เด็กคลอดก่อนกำหนด และมลพิษก็อาจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในครรภ์ได้ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังทำให้ฤดูของเกสรดอกไม้นานกว่าปกติ  อาจทำให้เด็กเป็นภูมิแพ้และหอบหืดมากขึ้น

นอกจากนี้ภัยธรรมชาติจากภาวะโลกเดือดยังส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กด้วย ซึ่งเด็กๆ ที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วม พายุ หรือไฟป่า อาจมีแนวโน้มในการเกิดโรค PTSD หรือภาวะเครียดหลังเจอเหตุการณ์ที่รุนแรงและเกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ และจากการสำรวจในพื้นที่ครอบคลุม 10 ประเทศพบว่าเด็กๆ เกินครึ่งกังวลกับภาวะโลกเดือดซึ่งมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขา ยิ่งความเครียดเรื่อง Climate Change เกิดขึ้นกับเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยอาจส่งผลกับสุขภาพจิตในระยะยาว

 

ที่มาStandford News / Science News