svasdssvasds

ครม.ไฟเขียวงบ แก้ไฟป่า-หมอกควันพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 272 ล้านบาท

ครม.ไฟเขียวงบ แก้ไฟป่า-หมอกควันพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 272 ล้านบาท

ครม.ไฟเขียวงบฯ กว่า 272 ล้านบาท แก้ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 พื้นที่ 17 จว.ภาคเหนือ ดึงประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังเข้มข้นช่วงความเสี่ยงสูง

SHORT CUT

  • ครม.อนุมัติงบแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 วงเงินรวมกว่า 272 ล้านบาท
  • ยกระดับในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และพื้นที่ที่มีจุดความร้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟป่า ในช่วงเดือน ม.ค.- พ.ค. 67 
  • การดำเนินงานจะเริ่มได้ภายในเดือนมีนาคม 2567โดยการจัดจ้างประชาชนในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวัง อย่างเข้มข้นในจุดที่มีความเสี่ยง

ครม.ไฟเขียวงบฯ กว่า 272 ล้านบาท แก้ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 พื้นที่ 17 จว.ภาคเหนือ ดึงประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังเข้มข้นช่วงความเสี่ยงสูง

ครม.อนุมัติงบ 272 ล้าน แก้ไฟป่าภาคเหนือ

วันที่  3 มี.ค. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงินทั้งสิ้น 272,655,350 บาท

ซึ่งดำเนินการโดยกรมป่าไม้ เป็นเงิน 109,946,650 บาท และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเงิน 162,708,700 บาท เพื่อเป็นการยกระดับในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และพื้นที่ที่มีจุดความร้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟป่า ในช่วงเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นช่วงที่มักเกิดไฟป่ารุนแรงให้ได้รับการแก้ไขปัญหาไฟป่าในช่วงระยะเวลาที่มีความเสี่ยงสูง ที่จะเกิดภัยแล้ง ลดความรุนแรงและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 

การดำเนินงานซึ่งจะเริ่มได้ภายในเดือนมีนาคม 2567โดยการจัดจ้างประชาชนในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวัง อย่างเข้มข้นในจุดที่มีความเสี่ยง ทำให้สามารถตรวจพบเหตุไฟป่าได้ทันท่วงที และควบคุมไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว ไฟไม่ขยายวงกว้าง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในช่วงระยะเวลาที่มีความเสี่ยงสูง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related