svasdssvasds

ธารน้ำแข็งแอนตาร์กติกาแตกร้าวด้วยความเร็วกว่า 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ธารน้ำแข็งแอนตาร์กติกาแตกร้าวด้วยความเร็วกว่า 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ในปีที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถีงปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะกับทวีปแอนตาร์กติกาที่ร้อนขึ้นจนน้ำแข็งละลายในปริมาณที่น่าตกใจ ธารน้ำแข็งแอนตาร์กติกได้แตกร้าวด้วยความเร็ว 128.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กินพื้นที่ไปกว่า 10 กิโลเมตร

SHORT CUT

 • ธารน้ำแข็งแอนตาร์กติกได้แตกร้าวด้วยความเร็ว 128.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กินพื้นที่ไปกว่า 10 กิโลเมตร
 • ธารน้ำแข็งเกาะไพน์ ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ละลายเร็วที่สุดในทวีปแอนตาร์กติกา
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกละลาย และเพิ่มความถี่ของรอยแตกของธารน้ำแข็ง

ในปีที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถีงปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะกับทวีปแอนตาร์กติกาที่ร้อนขึ้นจนน้ำแข็งละลายในปริมาณที่น่าตกใจ ธารน้ำแข็งแอนตาร์กติกได้แตกร้าวด้วยความเร็ว 128.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กินพื้นที่ไปกว่า 10 กิโลเมตร

รู้ไหมว่าน้ำแข็งในทะเลทวีปแอนตาร์กติกามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาน้ำแข็งในทวีปและระดับน้ำทะเลให้ต่ำ ก่อนหน้านี้ได้มีการบันทึกว่าขอบเขตของแอนตาร์กติกาลดน้อยลง ล่าสุดมีเหตุการณ์ตอกย้ำเข้าไปอีกธารน้ำแข็งเกิดแตกร้าวอย่างรวดเร็ว ด้วยความเร็วมากกว่า  120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าทวีปแอนตาร์กติกากำลังอาจเปลี่ยนไป 

ธารน้ำแข็งแอนตาร์กติกาแตกร้าวด้วยความเร็วกว่า 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ธารน้ำแข็งแตกร้าวอย่างรวดเร็ว

นักวิทยาศาสตร์มีหลักฐานของรอยแตกที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดในแผ่นน้ำแข็งที่เคยบันทึกไว้ในแอนตาร์กติกา โดยรอยแตกยาว 10.5 กิโลเมตร ก่อตัวขึ้นผ่านแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกด้วยความเร็วพองตัว 35 เมตรต่อวินาที หรือประมาณ 128.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันสังเกตเห็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วราวสายฟ้าเกิดขึ้นในปี 2012 ที่ชั้นน้ำแข็งธารน้ำแข็งเกาะไพน์ ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ละลายเร็วที่สุดในทวีปแอนตาร์กติกา ซึ่งคิดเป็นประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกา

เครดิต : Olinger et al.

แอนตาร์กติกาเริ่มเปราะบางขึ้นเรื่อยๆ

ข้อมูลการแตกร้าวของธารน้ำแข็งได้มาจากข้อมูลจากเครื่องมือที่วางบนหิ้งน้ำแข็งและการสังเกตการณ์ด้วยเรดาร์จากดาวเทียม นักวิจัยเผยว่านี่เป็นเหตุการณ์เปิดรอยแยกที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา รอยแยกคือรอยแตกที่ทะลุผ่านชั้นน้ำแข็ง น้ำแข็งขนาดใหญ่จะแตกตัวออกจากธารน้ำแข็งและตกลงไปในทะเล

รอยแยกอื่นๆ ในทวีปแอนตาร์กติกาอาจก่อตัวเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาสั้นๆ โดยเฉพาะในส่วนที่เปราะบางที่สุดของทวีปแอนตาร์กติกา

      
      ธารน้ำแข็งแอนตาร์กติกาแตกร้าวด้วยความเร็วกว่า 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
    

โลกร้อนทำให้แผ่นน้ำแข็งละลาย

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกละลาย และเพิ่มความถี่ของรอยแตกของธารน้ำแข็ง ซึ่งการก่อตัวของรอยแยกเหมือนกระจกแตก

“ชั้นน้ำแข็งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการรักษาเสถียรภาพของแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกส่วนที่เหลือ หากชั้นน้ำแข็งแตกออก น้ำแข็งในธารน้ำแข็งที่อยู่ด้านหลังก็จะเร่งความเร็วขึ้นมาก กระบวนการแตกแยกนี้เป็นหลักฐานว่าชั้นน้ำแข็งแอนตาร์กติกทำให้ภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่สงบลงได้อย่างไร” นักวิจัยกล่าว

ธารน้ำแข็งเกาะไพน์มีพื้นที่ประมาณ 162,300 ตารางกิโลเมตร และธารน้ำแข็ง Thwaites มีพื้นที่ 192,000 ตารางกิโลเมตร หากธารน้ำแข็ง Thwaites ละลายจนหมด ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นมากกว่า 2 ฟุต การละลายนี้นำไปสู่การทำลายเสถียรภาพในวงกว้างของแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกตะวันตก ระดับน้ำทะเลทั่วโลกก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 3.4 เมตร เลยทีเดียว

 

ที่มา : Live Science / IFL Science

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :