svasdssvasds

ครม. ยังไม่เคาะงบ 8 พันล้าน ช่วยค่าไฟฟ้าประชาชน หลังปรับค่าไฟเพิ่ม

ครม. ยังไม่เคาะงบ 8 พันล้าน ช่วยค่าไฟฟ้าประชาชน หลังปรับค่าไฟเพิ่ม

ครม. ยังไม่ได้มีการพิจารณางบ 8 พันล้านบาท เพื่อช่วยเหลือค่าไฟฟ้าบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยคาดว่าจะเสนอให้พิจารณาในการประชุม ครม. ครั้งถัดไป

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่ได้มีการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน จากการปรับขึ้นค่า FT รอบใหม่ คาดว่า จะมีการนำเสนอในการประชุม ครม. ครั้งถัดไป

โดยก่อนหน้านี้ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า เตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณรวม 8,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) โดยแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

ครม. ยังไม่เคาะงบ 8 พันล้าน ช่วยค่าไฟฟ้าประชาชน หลังปรับค่าไฟเพิ่ม

บทความที่น่าสนใจ

1. ช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

โดยการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย ตั้งแต่เดือนก.ย.– ธ.ค. 2565 (ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นค่า FTเดือน พ.ค.-ส.ค. จำนวน 23.38 สตางค์ต่อหน่วย และส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า FT เดือนก.ย.–ธ.ค.จำนวน 68.66 สตางค์ต่อหน่วย)

ครม. ยังไม่เคาะงบ 8 พันล้าน ช่วยค่าไฟฟ้าประชาชน หลังปรับค่าไฟเพิ่ม

2. ช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือน

โดยการให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า FT เดือนก.ย.–ธ.ค. 2565 แบบขั้นบันได ในอัตรา 15 -75%

ซึ่งค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายน - ธันวาคมนี้ มีการค่า FT (ค่าไฟฟ้าผันแปร) เพิ่มขึ้นอีก 68.66 สตางค์ ต่อหน่วย รวมเป็นค่าไฟฟ้า  4.72 บาทต่อหน่วย

related