svasdssvasds

อรรถวิชช์ ชี้ FT ค่าไฟฟ้า สูงกว่าต้นปี 67 เท่า ! ไร้มาตรการช่วยเหลือคนชั้นกลาง

อรรถวิชช์ ชี้ FT ค่าไฟฟ้า สูงกว่าต้นปี 67 เท่า ! ไร้มาตรการช่วยเหลือคนชั้นกลาง

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า ซัดรัฐบาล ค่า FT หรือค่าไฟฟ้าผันแปรสูงกว่าต้นปีถึง 67 เท่า ! คนชั้นกลางอ่วม ไร้มาตรการเยียวยาช่วยเหลือ

จากกรณีที่มีการปรับขึ้นค่า FT (ค่าไฟฟ้าผันแปร) อีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วย รวมเป็นค่า FT ทั้งสิ้น 93.43 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า ได้โพสต์ข้อความ “กันยายนนี้ FT ค่าไฟสูงกว่าต้นปี 67 เท่า ! คนชั้นกลางผู้เสียภาษีหนักสุด ไร้มาตรการช่วยเหลือ” โดยมีรายละเอียดดังนี้

 มาตรการลดค่าไฟฟ้าที่ใช้ไม่เกิน 300 - 500 หน่วยต่อเดือนของรัฐบาล แต่คนชั้นกลางผู้ที่เสียภาษีไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลย เพราะแค่ที่บ้านมีแอร์ก็ใช้ไฟเกินแล้ว คนกลุ่มนี้ต้องแบกรับค่า FT เต็มๆ

อรรถวิชช์ ชี้ ค่า FT สูงกว่าต้นปี 67 เท่า ! คนชั้นกลางอ่วม ไร้มาตรการช่วยเหลือ

- ค่า FT ต้นปีอยู่ที่ 1.39 สตางค์ / หน่วย

- กลางปีอยู่ที่ 24.77 สตางค์ / หน่วย

- กันยายน นี้ จะสูงถึง 93.43 สตางค์ / หน่วย มากกว่าต้นปีถึง 67 เท่า ! 

บ้านหลังที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 500 หน่วย จะไม่ได้รับส่วนลดจากรัฐ ต้องแบกค่า FT เต็มๆ เอาง่ายๆ ว่าบ้านไหนต้องใช้แอร์ ก็ใช้ไฟเกินแล้ว คนชั้นกลางไม่ได้ประโยชน์ใดๆ จากมาตรการ รัฐต้องมีมาตรการเพิ่มเติมออกมา

การแก้ไขวิกฤตพลังงานอย่างยั่งยืน ต้องเก็บกำไรที่ธุรกิจพลังงานได้มามหาศาลจากการผันผวนของราคาเพราะสภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน เราเก็บเป็นภาษีลาภลอยได้ ก็สามารถนำมาอุดหนุนราคาพลังงานในช่วงที่ราคาดีดสูงขึ้น

อรรถวิชช์ ชี้ ค่า FT สูงกว่าต้นปี 67 เท่า ! คนชั้นกลางอ่วม ไร้มาตรการช่วยเหลือ

แปลกแต่จริงว่า ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย มีมากเพื่อส่งออกได้ แต่คนไทยกลับต้องนำเข้าก๊าซเหลวแพงเพื่อมาผลิตไฟฟ้า รัฐไม่กล้าบริหารความผันผวนของราคาพลังงาน ที่ต้องกระทบบริษัทใหญ่ แต่ให้ประชาชนแบกรับภาระ

ถ้ารัฐมนตรีไม่กล้าบริหาร ก็ไม่น่าจะทนอยู่ในตำแหน่ง เราจะบริหารวิกฤตด้วยวิธีปกติไม่ได้ คนจะเดือดร้อนกันหมด มาตรการช่วยเหลือที่ออกมา ไม่ใช่จะช่วยแค่คนจน แต่คนชั้นกลางที่ทำมาหากินสุจริตแล้วเสียภาษีต้องช่วยเขาด้วย ค่า FT ไฟฟ้า มันกระโดดขึ้นจากต้นปีตั้ง 67 เท่า โปรดทบทวนมาตรการด้วย

ที่มา พรรคกล้า - KLA Party

related