svasdssvasds

สนพ. เตรียมเสนอแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า 2022 เน้นพลังงานสะอาด

สนพ. เตรียมเสนอแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า 2022 เน้นพลังงานสะอาด

วัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผย เตรียมเสนอแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า PDP 2022 เดือนตุลาคมนี้ เน้นพลังงานสะอาด เป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนฯ

ในงาน “New Energy แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน  ซึ่งจัดโดยฐานเศรษฐกิจ วัฒนพงษ์ คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยในการบรรยายหัวข้อ "พีดีพี Action Plan การจัดหาพลังงานสะอาดของประเทศ" ว่า สนพ.อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (พีดีพี) หรือ แผน PDP 2022 ที่เป็นแผนผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ของประเทศที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในเดือน ต.ค.นี้

ก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)ช่วงปลายปี และจะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในต้นปี 2566 และเป็นแผนที่ใช้ไปจนถึงปี 2580 โดยปกติจะมีการทบทวนแผนเป็นระยะ 

สนพ. เตรียมเสนอแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า 2022 เน้นพลังงานสะอาด

บทความที่น่าสนใจ

แผน PDP 2022 เพิ่มความสำคัญพลังงานหมุนเวียน

สำหรับแผนพีดีพีฉบับใหม่นั้น ตั้งอยู่บนสมมุติฐาน 2 อย่าง ได้แก่ ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่มีอยู่ และเป้าหมายเรื่องการตอบโจทย์เรื่องการไปสู่ Net Zero Carbon ของประเทศไทย ซึ่งหากให้น้ำหนักในเรื่องของการไปสู่การลดคาร์บอนฯ มากก็ต้องคำนึงถึงการลงทุนในเรื่องของสายส่งไฟฟ้า และส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 

โดยในแผนนี้เบื้องต้นจะมีการเพิ่มน้ำหนักเรื่องของพลังงานหมุนเวียนโดยจะมีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประมาณ 1 หมื่นเมกกะวัตต์ภายในปี 2573 ซึ่งจะเน้นไปที่พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่ประเทศไทยยังมีศักยภาพพลังงานนี้อยู่อีกมาก โดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการคาดการณ์ว่าในปี 2580 ประเทศไทยจะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากถึง 18.4 ล้านเมกกะวัตต์ โดยในส่วนนี้จะรวมถึงโซลาร์ฟาร์ม การติดตั้งโซลาร์บนหลังคาบ้าน ที่อยู่อาศัย และโซลาร์ฟาร์มที่มีระบบกักเก็บไฟฟ้าด้วย 

ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินในแผนพีดีพีฉบับนี้ยังมีอยู่จำนวน 1 โรงที่จะเข้าสู่ระบบในปี 2569 จะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงสุดท้ายของประเทศไทย โดยมีระยะเวลาในการผลิตไฟฟ้า 20 ปีตามสัญญา จากนั้นโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าฐานในประเทศไทยจะเป็นโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ หรือโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ผสมกับก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าฐานที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่โรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 

สนพ. เตรียมเสนอแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า 2022 เน้นพลังงานสะอาด

วางแผนรองรับการใช้รถ EV เป้าหมายลดคาร์บอนฯ เหลือ 0 ในปี ค.ศ. 2050

นอกจากนี้แผนพีดีพีฉบับใหม่ยังคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเช่น การใช้รถ EV มากขึ้นที่ต้องมาวางแผนเรื่องการรองรับการชาร์จไฟฟ้าของคนที่จะชาร์จรถมากขึ้นในช่วงหัวค่ำ ซึ่งก็ต้องมีการรองรับพีคโหลดในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ ส่วนหากชาร์จไฟในเวลาที่ไม่ใช่พีคโหลดก็จะมีการลดราคาค่าไฟฟ้าลงเพื่อจูงใจให้ชาร์จไฟนอกเวลาที่มีความต้องการไฟฟ้าที่สูงขึ้น

นายวัฒนพงษ์ กล่าวอีกว่า ประเทศไทยมีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ให้เหลือ 0% ในปี 2050 ขณะที่ในปัจจุบันยังมีการปล่อยคาร์บอนฯ อยู่ที่ 300 ล้านตันต่อปี คิดเป็นต้นทุนที่เกิดจากการปล่อยคาร์บอน (carbon liability) ปีละประมาณ 9 แสนล้าน – 1 ล้านล้านบาท 

 “ปัจจุบันภาคส่วนที่มีการปล่อยคาร์บอนฯมากที่สุดคือภาคพลังงานซึ่งการปล่อยคาร์บอนฯ ที่สูงออกสู่ชั้นบรรยากาศมาจากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้นการที่ประเทศไทยจะสามารถไปถึงเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนฯให้เป็นศูนย์ได้จะต้องมีการปรับปรุง แผน PDP 2022 ของประเทศฉบับใหม่ให้สอดคล้องตามนโยบายดังกล่าว”

ที่มา "สนพ."เล็งเสนอแผน PDP 2022 เดือน ต.ค. เน้นพลังงานสะอาด

related