svasdssvasds

EA – SCB ชูสินเชื่อ Green Loan 2,000 ลบ. เดินเครื่องรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะ

EA – SCB ชูสินเชื่อ Green Loan 2,000 ลบ. เดินเครื่องรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะ

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ร่วมลงนามสัญญาเงินกู้สีเขียว 2,000 ล้านบาท เพื่อการลงทุนในโครงการรถโดยไฟฟ้าสารสาธารณะ (EV-Bus) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สยายปีกเปย์ป๊อป (Pay Pop) ธุรกิจให้เช่าซื้อรถโดยสารไฟฟ้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้ร่วมลงนามสัญญาเงินกู้สีเขียว 2,000 ล้านบาท เพื่อการลงทุนในโครงการรถโดยไฟฟ้าสารสาธารณะ (EV-Bus) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สยายปีกเปย์ป๊อป (Pay Pop) ธุรกิจให้เช่าซื้อรถโดยสารไฟฟ้า ทั้งนี้จะเป็นการสนับสนุน EA สู่ธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไร้มลพิษอย่างครบวงจร โดยมี นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และ ดร. ยรรยง  ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมพิธีลงนาม ณ SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

EA – SCB ชูสินเชื่อ Green Loan 2,000 ลบ. เดินเครื่องรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

EA เผย ไทยต้องเป็นผู้ขายเทคโนโลยีบ้าง แต่ติดที่โครงสร้างประเทศไม่เอื้อ

โดยนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA เปิดเผยว่า การร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) มูลค่า 2,000 ล้านบาท  ระยะเวลา 4 ปี สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจใหม่ (New S-Curve)  สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญการลงนามครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปสนับสนุนการลงทุนใน บจก. เปย์ป๊อป (Pay Pop) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม EA สู่การบริหารจัดการธุรกิจเช่าซื้อรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะ(EV Bus)

 

โดยระยะแรกเป็นการให้เช่าซื้อแก่ผู้ประกอบการที่ให้บริการรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ยกระดับการเดินทาง ลดปัญหามลพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจได้จากผลตอบแทนจากการเดินรถนำไปสู่การแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตรถโดยสาร EV เป็นโครงการแรกของเอเชีย

EA – SCB ชูสินเชื่อ Green Loan 2,000 ลบ. เดินเครื่องรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะ

ทั้งนี้ EA จะมุ่งเน้นในการขยายสู่ธุรกิจใหม่ เพื่อต่อยอดการดำเนินงานธุรกิจปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) จากธนาคารไทยพาณิชย์ ในครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจร ภายใต้การดำเนินการของ บจก.เปย์ป๊อป (Pay Pop) เพื่อสอดรับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดของประเทศ ที่ดำเนินธุรกิจครอบคลุมทุกการบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าสร้างนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EA’s EV Ecosystem)  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุด อีกทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างโอกาสการลงทุนร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจสีเขียว จะเป็นพลังสำคัญทำให้ EA เติบโตไปพร้อมกับการสร้างสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สู่สังคมไร้มลพิษอย่างยั่งยืน

 

related