svasdssvasds

เปลี่ยนผ่านพลังงานคืบ แผนพลังงานเข้าใหม่สหรัฐเป็นพลังงานสะอาดแล้ว 86%

เปลี่ยนผ่านพลังงานคืบ แผนพลังงานเข้าใหม่สหรัฐเป็นพลังงานสะอาดแล้ว 86%

การเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดกำลังกลายเป็นเทรนด์ของโลกอย่างรวดเร็ว ภายหลังกระทรวงพลังงานสหรัฐประกาศว่า แผนพลังงานเข้าใหม่ในปี 2566 นี้ เป็นพลังงานสะอาดแล้ว 86%

การเปลี่ยนผ่านพลังงานจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นพลังงานหมุนเวียนสะอาด ถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของมวลมนุษยชาติที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อแก้ไขวิกฤตสภาวะโลกร้อน และมุ่งสู่เป้าหมายการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของความตกลงปารีส ที่ตั้งเป้าควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุณหภูมิก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ภายในสิ้นศตวรรษนี้

นี่เป็นเพราะพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ที่ขณะนี้ถือเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ขับเคลื่อนโลก เมื่อเผาแล้วจะทำให้เกิดมลพิษและก๊าซเรือนกระจกมหาศาล เป็นต้นตอสำคัญกว่า 73.2% ที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน

ที่มาแผนภูมิ: CleanTechnica

ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาดจึงเทรนด์ของโลก ที่ทุกประเทศต่างมุ่งไปสู่ทิศทางนี้เพื่อหยุดสภาวะโลกร้อน โดยล่าสุด กระทรวงพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เปิดเผยว่า แผนพลังงานเข้าใหม่ประจำปีนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนพลังงานสะอาดถึง 86% รวมแล้ว 56.1 กิกะวัตต์ โดยแบ่งเป็น พลังงานจากแสงอาทิตย์ 52% พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี 17% และพลังงานลม 13%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยจะเป็นการทดแทนแหล่งพลังงานที่จะปลดระวางในปีนี้ทั้งหมด 14.5 กิกะวัตต์ ซึ่งทั้งหมดเป็นพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ ถ่านหิน 62% ก๊าซธรรมชาติ 36% และน้ำมันปิโตรเลียม 2%

เมื่อยักษ์ใหญ่ปรับเปลี่ยนรูปแบบพลังงานเช่นนี้แล้ว ก็คงต้องดูกันต่อไปว่าประเทศอื่นๆ จะขยับตาม ให้ทันเทรนด์การเปลี่ยนผ่านพลังงานนี้อย่างไร

related