svasdssvasds

กฟผ. นำร่อง ENGY Bike รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะ ลดมลพิษทางอากาศ

กฟผ. นำร่อง ENGY Bike รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะ ลดมลพิษทางอากาศ

เพราะโลกร้อน และมลพิษ เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องช่วยกันดูแล กฟผ. นำร่อง ENGY Bike รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะ ลดมลพิษทางอากาศ

ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับสถานการณ์ภาวะโลกรวนอย่างมาก รวมถึงประเทศไทยที่เดินหน้าเรื่องนี้กันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะภาคขนส่ง ซึ่งจากผลสำรวจการใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยพบว่า มีมากกว่า 22 ล้านคัน หรือประมาณ 51% ของประเทศ และมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นจากหลายปัจจัย อาทิ การเดินทางทั่วไป , การท่องเที่ยว , ธุรกิจ Food Delivery และ ธุรกิจ E-Commerce ดังนั้น หากเปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่น PM2.5 เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

กฟผ. นำร่อง ENGY Bike รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะ ลดมลพิษทางอากาศ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หน่วยงานดูแลความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของไทย เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เดินหน้าส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จึงเกิดเป็นโครงการวิจัยนำร่องรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะในพื้นที่อำเภอบางกรวยขึ้น เพื่อสนับสนุนนโยบาย EGAT Carbon Neutrality ในการลดปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 จากภาคการขนส่ง รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กฟผ. จึงได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ENGY ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ภายใต้แบรนด์ กฟผ. ที่ได้รับการจดทะเบียนสาธารณะอย่างถูกต้อง จำนวน 51 คัน และสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ 9 สถานี ให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ เพื่อให้บริการประชาชนเป็นเวลา 1 ปี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน ผลกระทบด้านพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อขยายผลสู่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะทั่วประเทศต่อไป

กฟผ. นำร่อง ENGY Bike รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะ ลดมลพิษทางอากาศ

สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ENGY ที่ กฟผ. มอบให้ผู้ใช้งานนั้น มีลักษณะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 กิโลวัตต์ สามารถวิ่งได้ระยะทาง 100 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง โดยทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รับน้ำหนักได้มากกว่า 150 กิโลกรัม พร้อมทั้งติดตั้งระบบ GPS Tracking เพื่อติดตามตำแหน่งของรถ มีระบบควบคุมความปลอดภัย และระบบตัดคันเร่งเมื่อนำขาตั้งลง ทำให้ผู้ขับขี่และผู้รับบริการรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยขณะใช้งาน

กฟผ. นำร่อง ENGY Bike รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะ ลดมลพิษทางอากาศ

นอกจากนี้ กฟผ. ได้ติดตั้งสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Swapping Station) จำนวน 3 แห่ง รอบพื้นที่สำนักงานกลาง กฟผ. ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ., ศูนย์บริการ ENGY Bike Service Point (ใกล้วัดสำโรง) และชุมชนวัดชะลอ โดยแต่ละสถานีบรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิด Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC) เพื่อรองรับการใช้งานที่ต่อเนื่องให้สามารถสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ระยะเวลาไม่ถึง 1 นาที ซึ่งเพิ่มความพึงพอใจและความสะดวกต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้งาน เนื่องจากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดิมใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 3-4 ชั่วโมง  อีกทั้ง กฟผ. ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “ENGY Rider” เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ในสถานีสับเปลี่ยน ตรวจสอบระยะทางที่ขับขี่ และแสดงการมีส่วนร่วมลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ด้วย

กฟผ. นำร่อง ENGY Bike รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะ ลดมลพิษทางอากาศ

อย่างไรก็ตามเพื่อต่อยอดโครงการฯ กฟผ. ได้ร่วมมือกับ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC), บริษัท Dongguan Tailing Electric Vehicle Co., Ltd. (TAILG) ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีน และ บริษัท เดอะสตาเลี่ยน จำกัด (Stallions) ผู้ผลิตประกอบและผู้แทนจำหน่าย TAILG ในประเทศไทย มอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มอีกจำนวน 50 คัน ให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ แบ่งเป็นในพื้นที่อำเภอบางกรวย จำนวน 29 คัน และพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 21 คัน โดยส่งมอบเมื่อมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดการใช้รถยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

กฟผ. นำร่อง ENGY Bike รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะ ลดมลพิษทางอากาศ

related