svasdssvasds

เครื่องเพาะเลี้ยงสาหร่ายและผลิตพลังงานทดแทน ช่วยชุมชนประหยัด ลดโลกร้อน

เครื่องเพาะเลี้ยงสาหร่ายและผลิตพลังงานทดแทน ช่วยชุมชนประหยัด ลดโลกร้อน

เด็กไทยไอเดียเจ๋ง! ออกแบบเครื่องเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีประโยชน์แบบ 3 in 1 ทั้งเพาะเลี้ยง สกัดน้ำมัน และผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับชุมชนที่ห่างไกล และยังลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล สาเหตุของโลกร้อน

เครื่องเพาะเลี้ยงสาหร่ายและผลิตไบโอดีเซลหรือน้ำมันชีวภาพเครื่องนี้เรียกว่า O-GA ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้คว้ารางวัล James Dyson Award 2023 ของ James Dyson อีกด้วย

เครื่องเพาะเลี้ยงสาหร่ายและผลิตพลังงานทดแทน ช่วยชุมชนประหยัด ลดโลกร้อน

ไอเดียของ O-GA เครื่องเพาะเลี้ยงสาหร่ายและผลิตไบโอดีเซล เกิดจากปัญหาพลังงานปิโตรเลียมที่กำลังจะหมดและการขาดแคลนพลังงาน และยังก่อให้เกิดมลพิษ ดังนั้นจึงไปหาพลังงานทดแทนที่มีความยั่งยืนทางด้านพลังงานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือสร้างปัญหาโลกร้อน 

สาหร่ายเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ในการผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งสาหร่ายเป็นพืชที่ปลูกและขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ดูแลไม่ยาก และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แถมสาหร่ายยังสามารถสกัดมาเป็นน้ำมันไบโอดีเซลได้ด้วย โดยไม่ต้องมีการขุดเจาะน้ำมัน

เครื่องเพาะเลี้ยงสาหร่ายและผลิตพลังงานทดแทน ช่วยชุมชนประหยัด ลดโลกร้อน

เครื่องเพาะเลี้ยงสาหร่ายและผลิตไบโอดีเซลมีประโยชน์ 3 อย่างในเครื่อง ทั้งประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย, สกัดน้ำมันจากสาหร่าย และผลิตน้ำมันชีวภาพหรือไบโอดีเซล

หลักการทำงานของเครื่องเพาะเลี้ยงสาหร่ายและผลิตไบโอดีเซล

เครื่องเพาะเลี้ยงสาหร่ายและผลิตไบโอดีเซลมีการใช้งาน 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนการเพาะเลี้ยงสาหร่าย การสกัดสาหร่าย และการจัดหาน้ำมัน และมีขั้นตอนดังนี้

1. มีการปลูกสาหร่ายภายในเครื่อง

2. สาหร่ายจะค่อยๆ ไหลทีละหลอดตามที่กำหนด

3. ไหลเข้าหลอดสุดท้ายเพื่อกรองและทำให้แห้งก่อนนำไปสกัด

4. น้ำมันและเส้นใยไหลลงสู่บริเวณจัดเก็บ

5.กระบวนการแยกน้ำมัน น้ำ และเส้นใยออกจากกัน

6. สาหร่ายจะถูกส่งไปยังเครื่องอัลตราโซนิคเพื่อสกัด

7.ประชาชนในพื้นที่นำบัตรมาสแกนเพื่อยืนยันตัวตน

8. กดหัวจ่ายน้ำมันแล้วนำหัวจ่ายน้ำมันมาเติมลงในภาชนะที่เตรียมไว้

9. ตรวจสอบน้ำมันคงเหลือได้เอง

10. กดเครื่องเพื่อนำใยอาหารไปใช้งานอื่นๆ

เครื่องเพาะเลี้ยงสาหร่ายและผลิตพลังงานทดแทน ช่วยชุมชนประหยัด ลดโลกร้อน

เครื่องผลิตพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่จากการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายเพื่อใช้แทนและผลิตพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในชุมชนเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนพลังงาน และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ของปิโตรเลียมซึ่งทำให้โลกร้อน

 

ที่มา : The James Dyson Award

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :