svasdssvasds

เดินหน้าฟื้นฟูแนวปะการัง เกาะสมุย ปีนี้ตั้งเป้า 6,000 กิ่ง 1,000 ไร่

เดินหน้าฟื้นฟูแนวปะการัง เกาะสมุย ปีนี้ตั้งเป้า 6,000 กิ่ง  1,000 ไร่

คืนความสมบูรณ์ให้ท้องทะเล ! การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ติดตามโครงการฟื้นฟูแนวปะการัง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ส่งเสริมระบบนิเวศน์ทางทะเลครอบคลุม 4 พื้นที่ เกาะสมุย เกาะแตน เกาะมัดสุ่ม เกาะมัดหลัง ปีนี้ตั้งเป้า 6,000 กิ่ง 1,000 ไร่

ทะเลก็มีชีวิต ทะเลก็มีหัวใจ ดังนั้นเราต้องรักษาทะเล และระบบนิเวศน์ทางทะเลกันไว้ให้ดี เพราะที่ผ่านมาทะเลบอบช้ำจากฝีมือมนุษย์มามากแล้ว ล่าสุดการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมมือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ติดตามโครงการ ฟื้นฟูแนวปะการังในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยนายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการกปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ร่วมมือกับ ทช. ดำเนินโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย เริ่มตั้งแต่ปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มอบหมายให้กปภ.เพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการดำเนินการสร้างปะการังเทียมหรือปลูกฟื้นฟูปะการังจริงในพื้นที่เกาะสมุย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย โดยมีเป้าหมายระยะเวลาโครงการ 5 ปี ดำเนินการปลูกเสริมซ่อมแซมปะการังครอบคลุมพื้นที่ 4 แห่ง คือ พื้นที่แนวปะการังเกาะสมุย (อ่าวบางน้ำจืด) เกาะแตน เกาะมัดสุ่ม เกาะมัดหลัง อ.เกาะสมุย ล่าสุด กปภ. ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า พบว่าการฟื้นฟูแนวปะการังมีอัตราการเจริญเติบโตเป็นไปในทิศทางที่ดี ทำให้เป็นการส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

เดินหน้าฟื้นฟูแนวปะการัง เกาะสมุย ปีนี้ตั้งเป้า 6,000 กิ่ง  1,000 ไร่

ด้านนายสุรชัย เชื้อแพ่ง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ได้สนับสนุนแผนการฟื้นฟูแนวปะการังในพื้นที่ อ.เกาะสมุยไปแล้วกว่า 3,381 ไร่ รวมการปลูกปะการังทั้งสิ้น 24,000 กิ่ง ซึ่งในปี 2566 กปภ.ยังคงเดินหน้ารวมพลังกับ ทช. ฟื้นฟูแนวปะการังเพิ่มอีก 6,000 กิ่ง กว่า 1,000 ไร่

 

related