svasdssvasds

ผู้พิทักษ์ป่าเฮ กรมอุทยานฯส่งหนังสือ ขอปรับเงินเดือนหลังไม่ได้ขึ้นมา 10 ปี

ผู้พิทักษ์ป่าเฮ กรมอุทยานฯส่งหนังสือ ขอปรับเงินเดือนหลังไม่ได้ขึ้นมา 10 ปี

ค่าตอบแทนย่ำอยู่กับที่มานาน 10 ปี! ข่าวดีผู้พิทักษ์ป่า กรมอุทยานฯส่งหนังสือกรมบัญชีกลางขอขึ้นเงินเดือนให้บุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าจาก 9,000 เป็น 11,000 บาท

ยังไม่ได้ถูกปรับขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่ก็ขอยินดีกับคลื่นเสียงที่ได้ถูกเรียกร้องออกไปแทนผู้พิทักษ์ป่าทุกคน

หลังเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้รักษาการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ส่งหนังสือไปถึงอธิบดีกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เพื่อขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้รักษาการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษืป่าทั้งสิ้น 13,419 อัตรา ซึ่งไม่ได้รับการปรับค่าตอบแทนมานานแล้ว เนื่องจากมีการปรับอัตราค่าตอบแทนครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จาก 6,000 บาทเป็น 9,000 บาท ต่อเดือน จนถึงปัจจุบันก็เป็นระยะเวลา 11 ปีแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป หากเทียบค่าตอบแทนกับภาระงานที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติและความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จนไปถึงอุปกรณ์และอาวุธที่ใช้ในการออกลาดตระเวนด้วย หากเทียบกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอื่น จะเห็นความแตกต่างอย่างมาก ทั้งในด้านอัตราจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและขวัญกำลังใจ

Cr. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ซึ่งเรื่องนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก้ได้รับทราบปัญหาแล้ว และมีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ และสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าให้ดีที่สุด ต่อมา ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ทำเรื่องส่งกรมบัญชีกลางเพื่อขอปรับค่าตอบแทนให้เป็น 11,000 บาท /คน/เดือน และขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่ามีหลากหลาย เช่น ภารกิจในการอนุรัก์ คุ้มครอง ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรของชาติในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน พื้นที่ต้นน้ำชั้น 1 และพื้นที่อนุรักษ์อื่น ๆ รวมกว่า 73 ล้านไร่

รวมถึงมีงานพิเศษอื่น เช่น การออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ปราบปรามการลักลอบจุดไฟเผาป่า ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการวางแผนจับกุมผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ ตลอดจนติดตาม จับกุม ควบคุมผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี เป็นต้น

Cr. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการปฏิบัติงานภาคสนาม และอยู่ลักษณะพื้นที่ที่อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ทุกเมื่อ ทั้งจากอุบัติเหตุ จากสัตว์ดุร้าย สัตว์มีพิษ และผู้กระทำผิดที่มุ่งร้ายต่อเจ้าหน้าที่ จึงจำเป็นที่จะต้องจ้างบุคคลภายนอก ซึ่งก็คือราษฎรในท้องถิ่นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญด้านพื้นที่และทักษะการเดินป่ามาร่วมปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้วย จึงเห็นสมควรให้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจต่อไป

ที่มาข้อมูล 

DNP News

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด