svasdssvasds

เตือน! ปล่อยอีกัวนาเขียวโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษทั้งจำคุกและปรับเงิน

เตือน! ปล่อยอีกัวนาเขียวโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษทั้งจำคุกและปรับเงิน

จากข่าวที่ทัพอีกัวนาเขียวบุกยึดลพบุรี แพร่พันธุ์เป็นจำนวนมากทำให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน พืชผลทางการเกษตรเสียหาย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช ออกกฎหมายการปล่อยสัตว์ป่าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

ตอนนี้อีกัวนาเขียวสัตว์ต่างถิ่นที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่ชุมชนเขาพญาเดินดง จ.ลพบุรี และยังสร้างความเสียหายให้กับพื้นผลทางการเกษตรรวมถึงสัตว์ในพื้น สร้างความกังวลว่าเจ้าสัตว์ต่างถิ่นชนิดนี้จะทำลายระบบนิเวศ

เตือน! ปล่อยอีกัวนาเขียวโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษทั้งจำคุกและปรับเงิน

ย้อนกลับไป 5-6 ปีที่ผ่านมา อีกัวนาเขียวแพร่พันธุ์เป็นจำนวนมากในพื้นที่ชุมชนเขาพญาเดินดง จ.ลพบุรี คาดว่าสาเหตุหลักเกิดจากการเลี้ยงอีกัวนาโดยขาดความรับผิดชอบ และทิ้งขว้างให้อีกัวนาหลุดออกมาอยู่ในพื้นที่ป่า 

เตือน! ปล่อยอีกัวนาเขียวโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษทั้งจำคุกและปรับเงิน

ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปำ และพันธุ์พืช จึงได้ออกแถลงการณ์เรื่องการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายพันธุ์ของอีกัวนาเขียว สัตว์ต่างถิ่นที่มีการแพร่กระจายพันธุ์เป็นจำนวนมากในพื้นที่ชุมชนเขาพระยาเดินธงอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยการเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตร โดยทางกรมอุทยานฯ มีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายพันธุ์ของอีกัวนาเขียว ดังนี้

1. หากมีการพบเห็นอีกัวนาเขียวสามารถโทรแจ้งสายด่วนหมายเลข 1362 กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะประสานเจ้าหน้าที่ในบริเวณใกล้เคียงดำเนินการดักจับเพื่อนำส่งไปดูแลตามสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่มีอยู่ทั่วประเทศ

2. ผู้ที่ครอบครองอีกัวนาเขียวให้มาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่สำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัดให้แจ้งต่อสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ในท้องที่รับผิดชอบ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้แจ้งต่อกองคุ้มครองพันธุ์ สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำหรับผู้ที่ครอบครองสัตว์ป่าต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายโดยไม่ปล่อยให้สัตว์ที่อยู่ในครอบครองเป็นอิสระ ซึ่งการปล่อยสัตว์ป่าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ ต้องเลี้ยงไปตลอดชีวิตและหากไม่ประสงค์จะเลี้ยงให้แจ้งและส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับไปดูแล

เตือน! ปล่อยอีกัวนาเขียวโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษทั้งจำคุกและปรับเงิน

ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจอีกัวนาเขียวที่ไม่มีผู้ครอบครองทั่วประเทศ และดำเนินการดักจับเพื่อนำมาดูแลต่อไป

 

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :