svasdssvasds

เร่ง "ปลูกต้นไม้" เพื่อคนกรุงเทพปี 2 เพิ่มพื้นที่สีเขียว-กำแพงกรองฝุ่น

เร่ง "ปลูกต้นไม้" เพื่อคนกรุงเทพปี 2 เพิ่มพื้นที่สีเขียว-กำแพงกรองฝุ่น

หลายฝ่ายทั้งรัฐ และเอกชน ยังให้ความสำคัญเพิ่มพื้นที่เขียวในกรุงเทพ เร่งสร้างปอดให้คนเมือง! อย่างเช่น ล่าสุดโอสถสภาเดินหน้าปลูกต้นไม้เพื่อคนกรุงเทพ ปี 2 ผ่านโครงการ “OSOTSPA GO GREEN”เพิ่มพื้นที่สีเขียว-กำแพงกรองฝุ่น

เพราะ…พื้นที่กรุงเทพ ไม่ได้มีป่ามาก เหมือนต่างจังหวัด ส่วนใหญ่จะมีแต่ตึกรามบ้านช่อง จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องช่วยกันปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมืองหลวง อย่างเช่นที่โอสถสภาเดินหน้าปลูกต้นไม้เพื่อคนกรุงเทพ ปี 2 ผ่านโครงการ “OSOTSPA GO GREEN”

โดยนางวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมปลูกต้นไม้บนพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ระหว่างสถานีแยกลำสาลีถึงสถานีกลันตัน และบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมสวนสุขภาพปิยะภิรมย์ เดินหน้าสานต่อโครงการ “OSOTSPA GO GREEN ปลูกต้นไม้เพื่อคนกรุงเทพ ปีที่ 2” โดยมีคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานในพิธี

เร่งปลูกต้นไม้ในกรุงเทพ

ทั้งนี้บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ริเริ่มโครงการปลูกต้นไม้ในเมืองกรุงเทพมหานคร ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบพื้นที่สีเขียวและเป็นกำแพงกรองฝุ่นให้กับกรุงเทพมหานคร โดยตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ 10,000 ต้น ภายใน 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568) ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้สนับสนุนต้นไม้เพิ่มอีก 2,500 ต้น รวมเป็น 5,000 ต้น เป็นไม้ยืนต้นและไม้ประดับ อาทิ ต้นเสลา ต้นราชพฤกษ์ ต้นชะแนบทอง และต้นทองอุไร พร้อมทั้งมอบสารน้ำบำรุงพืชที่พัฒนามาจากเครื่องดื่มที่เสื่อมสภาพของโอสถสภา เพื่อนำไปใช้ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

นางวรรณิภา กล่าวว่า โอสถสภาต้องการสานต่อนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเมืองสีเขียวและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน  จึงได้ร่วมสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครในโครงการ ‘ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงเทพ’ ผ่านกิจกรรม ‘OSOTSPA GO GREEN ปลูกต้นไม้เพื่อคนกรุงเทพ’ ร่วมกันกับพนักงาน ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนในเขตพื้นที่บางกะปิ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ในย่านรามคำแหงให้เป็นพื้นที่สวนสวยงาม โอสถสภาพร้อมเป็นพลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไปอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

related