svasdssvasds

อ่าวไทยคลื่นสูง ลมแรง 10-13 ก.พ. ห่วงปัญหากัดเซาะชายฝั่งกระทบคนในพื้นที่

อ่าวไทยคลื่นสูง ลมแรง 10-13 ก.พ. ห่วงปัญหากัดเซาะชายฝั่งกระทบคนในพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนจะเกิดคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยในช่วงวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ นี้ อาจมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรในบางพื้นที่หวั่นปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเร่งหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุด (ฉบับที่ 4, 26/2567) เตือนถึงการเกิดคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยในช่วงวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ นี้ และอาจมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรในบางพื้นที่ หวั่นประชาชนที่อาศัยตามแนวชายฝั่งทะเลมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

อ่าวไทยคลื่นสูง ลมแรง 10-13 ก.พ. ห่วงปัญหากัดเซาะชายฝั่งกระทบคนในพื้นที่

ไทยมีจังหวัดติดชายฝั่ง 23 จังหวัด

จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนถึงการเกิดคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย อาจมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรในบางพื้นที่ ซึ่งจังหวัดติดชายทะเลทั้งอ่าวไทย และอันดามัน 23 จังหวัด ประชาชนอาศัยตามแนวชายฝั่งรวมกว่า 10 กว่าล้านคน เผชิญกับปัญหากัดเซาะชายฝั่งมากน้อยกันไปตามแต่ละพื้นที่ ในยามปกติการกัดเซาะชายฝั่งก็ได้ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำประมงชายฝั่ง การเพา ะสัตว์น้ำ การท่องเที่ยว 

อ่าวไทยคลื่นสูง ลมแรง 10-13 ก.พ. ห่วงปัญหากัดเซาะชายฝั่งกระทบคนในพื้นที่

อ่าวไทยคลื่นสูง ลมแรง 10-13 ก.พ. ห่วงปัญหากัดเซาะชายฝั่งกระทบคนในพื้นที่

คลื่นลมแรงกระทบการกัดเซาะชายฝั่ง

สิ่งที่น่ากังวลที่สุดสำหรับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง คือ ในช่วงมรสุม พายุที่มีฝนฟ้า คลื่นสูง ลมแรง ที่จะซ้ำเติมปัญหาให้หนักยิ่งขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกับความปลอดภัยกับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล

ด้านกรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงกรมทางหลวงชนบท ได้ช่วยกันประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวที่มีความยั่งยืนต่อไป โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอจะนะ จ. สงขลา

อ่าวไทยคลื่นสูง ลมแรง 10-13 ก.พ. ห่วงปัญหากัดเซาะชายฝั่งกระทบคนในพื้นที่ นายสรรเพชญ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสงขลา หารือกับประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข รวมทั้งจะมีการตั้งกระทู้ถามไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการเตรียมการในการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :